• Segítség
 • Rólunk
 • Karrier
 • Partnereink
 • Kapcsolat

Platform- és jegymegállapodás

Platform- és jegymegállapodás

ÁLTALÁNOS

Az alábbiak a www.ticketswap.com honlap használatára vonatkozó megállapodások. Ahogyan azt alább olvasni fogja, két különálló megállapodásról van szó. Először közvetlen felhasználói megállapodást köt a TicketSwap platformmal. Mindent, ami az Ön fiókjával, adataival és a technikával kapcsolatos, az említett megállapodás tartalmazza. Ezt a megállapodást „Platformmegállapodásnak” nevezik.  Másodszor, jegy vásárlásával vagy eladásával kapcsolatban mindig a TickeSwap helyi leányvállalatával kerül közvetlen szerződéses kapcsolatba (az esemény helyétől függően, a továbbiakban: „TicketSwap Local”):

 • TicketSwap Netherlands B.V., a holland kereskedelmi kamaránál 66696267 számon regisztrálva (a rendezvény helyszíne: Hollandia),
 • TicketSwap International B.V., a holland kereskedelmi kamaránál 66696348 számon regisztrálva (a rendezvény helyszíne: az összes itt fel nem sorolt ország),
 • TicketSwap Australia Pty Ltd., az ausztrál kereskedelmi kamaránál 635570142 számon regisztrálva: (a rendezvény helyszíne: Ausztrália),
 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, a brazil kereskedelmi kamaránál 35.523.781 számon regisztrálva (a rendezvény helyszíne: Brazília).

Ez a megállapodás a „Jegymegállapodás”. A Platform- és Jegymegállapodásra kizárólag a holland jogszabályok érvényesek. A vitákat a kompetens amszterdami bírósághoz fogják benyújtani.

PLATFORMMEGÁLLAPODÁS

Alkalmazhatóság: A jelen platformmegállapodást a TicketSwap B.V. hozta létre („TicketSwap”), amely a Rokin 75, 1012 KL Amszterdam címen található, illetve a Kereskedelmi Kamara az 59084952 számon lett jegyezte be. Amennyiben használja a platformot, „Felhasználóként” megállapodást köt a TicketSwappal (a „Platformmegállapodás”). A „Jegymegállapodás” címszó alatt található cikkek nem vonatkoznak a TicketSwapra. A TicketSwap fenntartja a jelen Platformmegállapodás módosításához való jogát. A Platformszolgáltatás igénybevételekor Önnek el kell fogadnia a Platformmegállapodásban történt összes változtatást.

Platformszolgáltatás: Az online digitális platformján (a „Platform”) keresztül a TicketSwap olyan szolgáltatást nyújt, amellyel eseményekre (mint például koncertekre, partikra, fesztiválokra) szóló e-jegyeket adhat el és vásárolhat meg (a „Platformszolgáltatás”).

Regisztráció: Az e-mail-címével vagy a Facebook-fiókjával regisztrálhat a Platformszolgáltatásra. Minden megadott személyes adatnak valósnak kell lennie. Minden személynek csak egy regisztrált fiókja lehet.

Adatvédelem: A TicketSwap az Adatvédelmi törvénynek (DPA) és (a 2018 májusától hatályban lévő) Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően védi az Ön adatait. A TicketSwap annak érdekében dolgozza fel az Ön által megadott adatokat, hogy lehetővé tudja tenni a Platformszolgáltatás igénybevételét és az azzal kapcsolatos kommunikációt. További információkért lásd a honlapunkon található Adatvédelmi szabályzatot.

Személyes felhasználás: A TicketSwap Platformszolgáltatását személyes felhasználásra tervezték. Megakadályozzuk, hogy kereskedők vagy egyéb kereskedelmi felek visszaéljenek az oldal használatával. Tilos parancsfájlok, (részlegesen) automatizált programok vagy az vásárlások prioritását növelő egyéb módszerek használata, amely a Felhasználó (végleges) kizárásához vezethet.

Jogi felelősség: A TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen a platformszolgáltatás vagy a platform használatának következtében szenved el, úgymint a Vevő vagy az Eladó által elszenvedett veszteségek egy esemény módosítása miatt (lásd még „Az esemény módosításai”), hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a Platformszolgáltatás megfelelőségét vagy a Platform tartalmának pontosságát. A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatással vagy a Platformmal kapcsolatos (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A TicketSwap jogosult arra, hogy előzetes értesítés és indokolás nélkül (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza ezek használatát vagy megszüntesse a Platformszolgáltatást, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Fizetési szolgáltatás: A Felhasználóknak a TicketSwapon történő fizetésfeldolgozó szolgáltatásait (egyes esetekben) a Stripe biztosítja, és ezen esetekben a szolgáltatások a Stripe-pal összekapcsolt számlaszerződés hatálya alá tartoznak, amely szerződés tartalmazza a Stripe felhasználási feltételeket is (együttesen a „Stripe szolgáltatási megállapodás”). Azzal, hogy beleegyezik a Platformmegállapodásba, vagy továbbra is a TicketSwap Felhasználója marad, Ön elfogadja a mindenkor hatályos Stripe szolgáltatási megállapodást. Annak feltételeként, hogy a TicketSwap engedélyezze a Stripe-on keresztüli fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, Ön beleegyezik, hogy pontos és teljeskörű adatokat szolgáltat a TicketSwapnak saját magáról és a vállalkozásáról, továbbá felhatalmazza a TicketSwapot, hogy megossza ezeket, illetve a Stripe által nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tranzakciós adatokat.

Visszaélés: A Platformszolgáltatás igénybevételének feltételeként Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmilyen olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megsért bármilyen jogszabályt vagy rendeletet.

Továbbá beleegyezik, hogy:

 1. nem színlel helytelen kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;
 2. nem fér hozzá a Platform korlátozott/védett területeihez;
 3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;
 4. nem ellenőrzi, vizsgálja meg vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot *; és
 5. nem használ parancsfájlokat, (részben) automatizált programokat vagy más módszereket a vásárlás prioritásának növeléséhez.

* ha bármilyen biztonsági rést észlel, kérjük, lépjen erre az oldalra.

Ha a TicketSwap feltételezi, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Meg nem felelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy nyilvántartásunkban megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat esetleges későbbi azonosítás céljából. Tehát, ha megsérti a Platformmegállapodást, azon jogunk, hogy megőrizzük az Ön adatait felülírja az adatvédelmi szabályokat, miszerint Ön kérelmezheti, hogy töröljük az adatait a rendszereinkből. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap bármikor jogosult az információk nyilvánosságra hozatalára annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági végzést hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) szolgálja a nemzetbiztonságot és -védelmet, megőrizze a közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet, valamint (v) fenntartsa a jogait.

Panaszkezelési eljárás: Ha bármilyen panasza merül fel Platformmal vagy Platformszolgáltatással kapcsolatban, kérjük tájékoztassa a TicketSwapot. Kérjük, hogy küldje el a panaszát (a lehető legrészletesebben leírva) a complaints@ticketswap.com címre. Panaszát továbbá beküldheti a piros gombra kattintva, amelyet minden oldal jobb oldalán talál.

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Platformon eladásra kínál egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet venni, akkor létrejön egy megállapodás Ön (mint Felhasználó) és a TicketSwap Local között. Hogy mely jogi személlyel jön létre a jelen Jegymegállapodás, az attól függ, hogy az adott e-jegy milyen helyszínen megrendezett eseményre szól. A TicketSwap Local fenntartja a jelen Jegymegállapodás módosításához való jogát. Ha eladásra kínál vagy vesz egy (új) e-jegyet, és a Jegymegállapodás módosult, akkor el kell fogadnia a Jegymegállapodás legújabb változatát.

Vásárlási megállapodás: A jegy „Eladója” és „Vevője” között létrejön egy Vásárlási megállapodás.

E-jegyek eladása

E-jegyek [feltöltés] feltöltése: Eladóként a Platformon úgy kínálhat eladásra e-jegyet, ha feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak a jegykibocsátótól származó eredeti digitális változatnak kell lennie. Az Eladónak e-jegyek eladására jogosult kell lennie. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy módosított fájljai nem engedélyezettek. Az Eladó – amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát – bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát. A félreértések elkerülése végett: amint a Vevő lefoglalja a jegyet, az Eladónak köteles eladni az e-jegyet a Vevőnek. Miután a Vevő megvette a jegyet, az adott Vevővel létrejön egy végleges megállapodás.

Az e-jegy leírása: Az Eladó, amennyire csak lehet, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitölti az e-jegy adatait. Ezen adatok között mindenképpen szerepelnie kell az esemény nevének, a jegy árának és a Vevő személyes bankszámlájának. Továbbá az Eladó tölti ki a normál jegyektől eltérő belépési jogosultságok adatait is (pl.: korábbi belépés, későbbi belépés, gyermekjegy, CJP-belépő stb.). A bankszámlának az itt felsorolt országok egyikében kell lennie. Az Eladó beállítja a hirdetés pénznemét az egyik támogatott pénznemre. Amennyiben az e-jegy egy bizonyos szektorra vagy székre vonatkozik, akkor az Eladónak egyértelműen jeleznie kell az ülésszámot a „leírás” mezőben vagy (amennyiben elérhető) az „ülésrend” lehetőségnél. A TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a kínált e-jegy adatait a feltöltött e-jegy adataihoz igazítsa.

Költség és ár: Az Eladó határozza meg a Platformon kínált minden e-jegy eladási árát (az „Eladási ár”), figyelembe véve, hogy ez az ár nem lehet magasabb az e-jegy eredeti árának 120%-ánál (beleértve a szolgáltatási díjakat is). Egyes országokban (maximális ár-) korlátozások vonatkoznak az online ajánlatokra vagy az e-jegyek újbóli eladására is. Az Eladónak meg kell felelnie a helyi jogszabályoknak. Minden olyan e-jegy után, amelyre vonatkozóan vásárlási megállapodás jött létre, az Eladó az Eladási ár 5%-át (áfával együtt) („Szolgáltatási díjak”) köteles megfizetni a TicketSwap Local részére. Ezen összeg kifizetésére beszámítás útján kerül sor. Az Eladót így az Eladási ár 95%-a illeti meg.

Abban az esetben, ha az e-jegyet az eredeti ár 120%-át meghaladó összegért adják el (beleértve a szolgáltatási díjakat is), a TicketSwap Local fenntartja a jogot a vásárlás sztornírozására vagy az eredeti ár 120%-án felüli összegének (beleértve a szolgáltatási díjakat is) elszámolására. A TicketSwap Local dönt arról, hogy erre mikor kerül sor, a Vevőnek pedig semmilyen joga nem származik ebből.

Amennyiben az Eladó már megkapta az összeget, az Eladó a Visszafizetési feltételek értelmében köteles megfizetni az eredeti ár 120%-án (beleértve a szolgáltatási díjakat is) felüli összeget a TicketSwap Local részére.

 

ÁFA: Az Eladó által a Platformon eladott e-jegyek áfáját már az előtt meg kellett fizetni – az eredeti jegy megvételekor –, hogy az Eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A TicketSwap Local a tranzakció során a Vevőnek, valamint a közvetítési költségek után az Eladónak számol fel áfát.

Az eladott e-jegyek: Az eladás teljesítése után az Eladó visszaigazoló e-mailt kap, ezután pedig automatikusan eltávolítják a Platformról az eladott e-jegyet. Az Eladónak a Platformon meg kell erősítenie, hogy az e-jegy valóban eladásra került. Az Eladónak kötelessége megsemmisítenie az eladott e-jegy valamennyi másolatát.

Fizetés az Eladó részére: Az e-jegy eladását és átadását követően a TicketSwap a Szolgáltatási díjak levonása után mihamarabb át utalja a megadott Eladási árat (a „Fizetés”) az Eladó részére. Az ahhoz szükséges várható időt, hogy a kifizetés megérkezzen az Eladó bankszámlájára, itt tekintheti meg. A TicketSwap semminemű felelősséget nem vállal azért, hogy ezek a kifizetések időben megjelenjenek a bankszámlán. Az érvénytelen e-jegyről szóló értesítést követően (vélelmezett) csalás vagy törölt esemény esetén az Eladó részére történő fizetés felfüggeszthető addig, amíg a helyzet nem tisztázódik. Amennyiben a TicketSwap úgy ítéli meg, hogy a Fizetés nem indokolt, akkor a TicketSwap törölheti a Fizetést.

Az európai uniós jogszabályoknak való megfelelés: Az európai uniós jogszabályok előírják a TicketSwap számára, hogy ügyfélazonosítást (Know Your Customer – KYC) végezzen a TicketSwap Platformot használó Eladókra vonatkozóan. A KYC eljárásokat kifizetési szolgáltatóink végzik, és e szolgáltatókra szigorú adatvédelmi szabályzatok érvényesek. A kifizetési szolgáltatók a gyanús viselkedés kiszűrése érdekében összevetik az Ön adatait a saját a nyilvános adatbázisokban található adatokkal. Ezen ellenőrzés alapján a kifizetési szolgáltatók az Ön személyazonosságát bizonyító további okmányokat kérhetnek Öntől. A személyazonosító okmányok eredeti példányát kell benyújtani és ezeken nem lehet semmilyen módosítást végrehajtani (például a vízjel módosítása). A kifizetési szolgáltatók a hitelesítést követően törlik a személyazonosító okmányok adatait.

 

Nagy összeg: Nem kerülnek kifizetésre azon Eladó jegyei, aki egyedül vagy „Hasonló eladókkal” közösen 570,00 eurónál magasabb összegben értékesített e-jegyeket vagy tett eladási ajánlatokat olyan eseményekre, amelyek még nem kerültek megrendezésre (a továbbiakban: „Bizonytalan érték”), egészen addig, amíg megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő részt tudott venni velük az eseményen. HHasonló Eladó alatt egyéb, az Eladóéhoz hasonló személyes adatokat használó eladó értendő.

A Bizonytalan értéket a TicketSwap Local zárolja az Eladó számára. E célból a TicketSwap Local egy harmadik fél számláját használja. Amennyiben az Eladó 570,00 eurónál nagyobb összegű kintlévőséggel rendelkezik, az Eladót, minden esetben kérik beleegyezésének megerősítéséret, mielőtt egy újonnan kínált e-jegy megjelenne a Platformon.

Lemondási záradék: A TicketSwap Localnak érdeke a Vevő és Eladó közötti Vásárlási megállapodás megfelelő végrehajtása. A Vásárlási megállapodás ezért tartalmaz egy, a TicketSwap Local érdekét szolgáló, harmadikfélre vonatkozó- visszavonhatatlan záradékot, amely lehetővé teszi, hogy a TicketSwap Local megkövetelje a Vásárlási megállapodásnak való megfelelést, felbontsa a Vásárlási megállapodást, vagy érvénytelenítse a Vásárlási megállapodást, amennyiben a Vevő vagy az Eladó nem tett eleget a Jegymegállapodás feltételeinek.

Ingyenes jegyek: Az Eladó nem adhat el olyan jegyet, amelyhez költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők többek között a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek stb.

Minimális jegyár: A Platformon meghirdetett jegyeket legalább 5 euróért (5 eurónak megfelelő más denominált valutáért) kell kínálni.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A Vevő a felkínált fizetési módok egyikével, online tud fizetni az e-jegyért. Az e-jegy vásárlásának tranzakciós költségei az Eladási ár 5%-át teszik ki, illetve tartalmazzák a fizetések költségeit és az áfát. A vásárlás után az e-jegy azonnal letölthető a Platformról. Továbbá a fizetést követően, amint lehetséges, a TicketSwap Local elérhetővé teszi az e-jegyet i.) a TicketSwap-fiókjának Vásárlásaim menüpontjában, valamint ii.) e-mailen keresztül küld egy linket a PDF-fájlhoz. A vásárláskor egy végleges megállapodás jön létre az Eladó és a Vevő között. A termék természetéből adódóan a vásárlás visszavonására nincsen mód. Miután véglegesítették a tranzakciót, nem illeti meg elállási időszak sem a Vevőt, sem az Eladót.

Secure Swap: A Platformon kínált egyes e-jegyeket meg lehet vásárolni a Secure Swapon keresztül. Amikor a Secure Swapon keresztül eladnak egy jegyet, az eladás után az eredeti e-jegy használhatatlanná válik, és ezt egy új, saját névvel rendelkező egyedi e-jegy váltja fel. Így a Vevő biztos lehet afelől, hogy a megvásárolt e-jegyet még soha nem használták. A Secure Swap e-jegyet a Secure Swap logóról lehet felismerni. Kattintson ide a Secure Swap működésének megtekintéséhez.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: A Vevő felelőssége, hogy naprakész legyen azt az eseményt illetően, amelyre elektronikus jegyet vásárolt, és saját magának kell ellenőriznie, hogy azt nem halasztották-e el, nem törölték-e vagy módosították-e bármilyen egyéb módon (a továbbiakban együttesen: „Módosult” vagy „Módosítás”).

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a Vevőket az események módosításaival kapcsolatban, ez azonban nem kötelessége.

A TicketSwap Local nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet a TicketSwap felhasználói (a Vevők és az Eladók) az események módosításai következtében szenvednek el.

Amikor egy eseményt törölnek, akkor a rendezvényszervező általában „kártérítést” biztosít annak a (jogi) személynek, aki az e-jegyet közvetlenül a szervezőtől (az Eladótól) vásárolta meg. A szándék az, hogy ez a kártérítés kifizetésre kerüljön a Vevő részére (az Eladóval való kapcsolatfelvétellel vagy anélkül), mivel a platformon keresztül vásárlás által a Vevő vált az e-jegy tulajdonosává.**

Előfordul, hogy a szervezőtől kapott kártérítés eltér a Vevő által a Platformon lévő e-jegyért fizetett összegtől. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a fent említett „Árkülönbözetért” sem a Vevő, sem az Eladó felé.

Amikor egy törölt eseményért kártérítést fizetnek a Vevő részére, elvileg különbséget tesznek a Secure Swap e- jegyek és a nem Secure Swap e-jegyek között.

Amennyiben a vásárlás Secure Swap segítségével történt, a szervező általában közvetlenül lép kapcsolatba a Vevővel (esetleg a Platformon keresztül) a törléseket és az esetlegesen hozzájuk kapcsolódó kártérítéseket illetően. A törölt eseményért való kártérítés általában az Eladó által az elektronikus jegyért kifizetett eredeti összeget foglalja magában (a jegykibocsátó szolgáltatási díjai nélkül). Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amelyet a Vevő a Platformon keresztül fizetett; az ebből fakadó árkülönbözet az eredeti összegnél magasabb vagy alacsonyabb is lehet. A szervező a kártérítést általában a TicketSwap Local részére utalja át, és ezt követően pedig a TicketSwap Local nyújtja a kártérítést a Vevőnek.

Amennyiben a vásárlásra nem a Secure Swap rendszerén keresztül került sor, úgy a Visszafizetési feltételek értelmében az Eladó köteles igényt tartani a törölt esemény szervezője által felajánlott kártérítésre, majd átutalni azt a TicketSwap Localon keresztül a Vevő részére. Ennek maximális összege az az összeg, amelyet a Vevő fizetett az e-jegyért. A TicketSwap Local átutalja ezt az összeget a Vevőnek.

Egyes esetekben a törlésre vonatkozó szabályzat eltérhet a fenti folyamatoktól. A kívánatos megoldás minden esetben az, hogy a kártérítést a Vevő részére fizessék ki, és a TicketSwap Local nem vállal felelősséget az ebből származó Árkülönbözetekért.

**Ha egy eseményt későbbi dátumra vagy időpontra halasztanak, és/vagy más helyszínre helyeznek át, az Eladó a Vevő részére nem köteles kártérítést nyújtani. Ilyen esetekben, amennyiben a Vevő nem kívánja a jegyet felhasználni, Vevő dönthet úgy, hogy önmaga értékesíti a jegyet a platformon. A TicketSwap Local nem felelős semmilyen, ebből fakadó Árkülönbözetért.

Érvénytelen e-jegy: Fennáll annak a kockázata, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyekről (kivéve a Secure Swapos e-jegyeket) kiderül, hogy érvénytelenek. Az e-jegy érvényességével kapcsolatos kockázatok és az ebből adódó költségek az Eladót és a Vevőt terhelik. Az Eladó a tranzakció véglegesítése után nem használhatja fel újból az e-jegyet. A Vevő csak úgy adhatja ismét el a megvásárolt e-jegyét, ha ugyanazt a TicketSwap-fiókot használja, amelyet az e-jegy megvásárlásakor vett igénybe. Az e-jegyek más platformon történő értékesítése nem engedélyezett (kivéve abban az esetben, ha Secure Swap jegyről van szó).

Ha úgy tűnik, hogy az e-jegy érvénytelen, akkor a TicketSwap Local a megfelelő párbeszéd és a probléma megoldása érdekében közvetítő chatbeszélgetést szervez az Eladó és a Vevő között. A TicketSwap Local független közvetítőként működik a Vevő és az Eladó között, és megpróbál bizonyítékot találni a Vevő és az Eladó állításainak alátámasztására. E vizsgálat eredményeként a TicketSwap Local eldönti, hogy az Eladónak vissza kell-e fizetnie az érvénytelen jegy árát a Vevő részére. A Vevő és az Eladó köteles elfogadni a TicketSwap Local döntését.

Ha az Eladó nem hajlandó együttműködni, úgy a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy feljelentést tegyen az Eladó ellen, megossza a Vevővel az Eladó személyes adatait a rendőrségi feljelentés érdekében, és (véglegesen) zárolja a fiókját. Minden érvénytelen e-jegyet jelenteni kell a TicketSwap Local felé. Bármely különböző csatornán (pl. hitelkártya-vállalatokon keresztül) bejelentett vitás kérdés kezelésére csak akkor kerül sor, ha azokat közvetlenül a TicketSwap Local részére is jelentik.

Visszafizetési feltételek: Abban az esetben, ha az Eladónak vissza kell fizetnie a TicketSwap Local részére az összeget, az Eladó köteles azt a Visszafizetési feltételeknek megfelelően megtenni. Az Eladó kötelezhető az összeg TicketSwap Local részére történő kifizetésére többek között, de nem kizárólagosan azon esetekben, ha az eladott e-jegy érvénytelen, ha az e-jegyet az eredeti ár 120%-át meghaladó áron adta el (a szolgáltatási díjat is beleértve), valamint ha az eseményt törölték.

A TicketSwap Local lehetőségei szerint megkönnyíti a visszafizetés menetét. A TicketSwap Local részére az összeget minden esetben a TicketSwap Local által javasolt módon kell visszafizetni (a Vevő és az Eladó saját felelősségre állapodhat meg egymással). Amennyiben az Eladónak törölt esemény miatt kell visszafizetnie az összeget a TicketSwap Local részére, úgy az Eladó azt köteles 14 napon belül visszafizetni attól számítva, hogy a szervezőtől a kártérítést megkapta. A Vevőnek ebből semmilyen joga nem származhat. Az Eladó minden egyéb esetben köteles visszafizetni az összeget a TicketSwap Local részére 14 napon belül attól számítva, hogy a visszatérítést a Vevő részére kiadták. Ha a visszafizetésre nem kerül sor 14 napon belül, akkor a TicketSwap Local fenntartja a jogot adósságbehajtó ügynökség igénybevételére. Az adósságbehajtó ügynökség által felszámolt további költségek a felhasználót terhelik.

Kockázatok: A Secure Swap e-jegyeken kivételével a Platformon keresztül történő e-jegyek vásárlása nem kockázatmentes. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap Local törekszik arra, hogy csak biztonságos és sikeres tranzakciókat bonyolítson a Platformon, nem garantálja, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyek mindegyike érvényes és mind esetben belépést biztosít a kívánt eseményre. A Secure Swap e-jegyek elvileg mindig érvényesek az adott eseményre.

Jogi felelősség: A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatából eredő károkért, kivéve, ha a kárt szándékosan, súlyos hanyagságból vagy szándékos gondatlanságból okozták. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap Local minden lehető intézkedést megtesz az e-jegyek biztonságos adásvétele érdekében, nem garantálja minden esetben a Platformszolgáltatás megfelelőségét vagy a Platform tartalmának pontosságát. A TicketSwap Local kizárólag a Secure Swap e-jegyek esetében vállal felelősséget az e-jegyek pontosságáért vagy érvényességéért. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatással, a Platformmal vagy az e-jegyekkel kapcsolatos (esetleges) pontatlanságok következményeiért. A TicketSwap Local jogosult arra, hogy előzetes értesítés és indokolás nélkül (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza ezek használatát vagy megszüntesse a Platformszolgáltatást, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap Local semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Visszaélés: Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmilyen olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megsért bármilyen jogszabályt vagy rendeletet. Továbbá beleegyezik, hogy:

 1. nem színlel helytelen kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;
 2. nem fér hozzá a Platform korlátozott/védett területeihez;
 3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;
 4. nem ellenőrzi, vizsgálja meg vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot.

 

Ha a TicketSwap Local feltételezi, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap Local azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Meg nem felelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy nyilvántartásunkban megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat esetleges későbbi azonosítás céljából a felmerülő ügyek megoldásáig, valamint azt követően is. Tehát, ha megsérti a Platformmegállapodást, azon jogunk, hogy megőrizzük az Ön adatait felülírja az adatvédelmi szabályokat, miszerint Ön kérelmezheti, hogy töröljük az adatait a rendszereinkből. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap Local bármikor jogosult az információk nyilvánosságra hozatalára annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági végzést hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) szolgálja a nemzetbiztonságot és -védelmet, megőrizze a közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet, valamint (v) fenntartsa a jogait.