• Rólunk
 • Karrier
 • Légy a partnerünk

Platform- és jegymegállapodás

ÁLTALÁNOS

Az alábbiak a www.ticketswap.com honlap (illetve a más országokra vonatkozó összes aldoménjének) használatára vonatkozó megállapodások. Ahogyan az alább olvasható, két különálló megállapodásról van szó. Ön először közvetlen felhasználói megállapodást köt a TicketSwap platformmal. Ez a megállapodás tartalmaz mindent, ami az Ön fiókjával, adataival és a technikával kapcsolatos. Ez a megállapodás a „Platformmegállapodás”. Másodszor, jegy vásárlásával vagy eladásával kapcsolatban mindig a TicketSwap helyi leányvállalatával kerül közvetlen szerződéses kapcsolatba (az esemény helyétől függően, a továbbiakban: „TicketSwap Local”):

 • a holland kereskedelmi kamaránál 66696267 számon regisztrált TicketSwap Nederland B.V. (a rendezvény helyszíne: Hollandia),
 • a holland kereskedelmi kamaránál 66696348 számon regisztrált TicketSwap International B.V. (a rendezvény helyszíne: az összes itt fel nem sorolt ország),
 • a brazil kereskedelmi kamaránál 35.523.781 számon regisztrált TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli (a rendezvény helyszíne: Brazília).

Ez a megállapodás a „Jegymegállapodás”.

A Platform- és a Jegymegállapodásra vonatkozóan kizárólag a holland jogszabályok érvényesek. A vitás kérdéseket az illetékes amszterdami bírósághoz kell benyújtani.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy biztonságos és megbízható platformot biztosítsunk. Bizalmi és biztonsági szabályzatunk ezért a Platform-megállapodás és a Jegymegállapodás részét képezik. A Bizalmi és biztonsági szabályzatot itt találja. A Bizalmi és biztonsági szabályzat többek között leírja, hogy a Platformon milyen tartalmak ill. tevékenységek engedélyezettek és nem engedélyezettek, hogyan ellenőrizzük ezek betartását a Platformon, milyen intézkedések kapcsolódnak ehhez, és hogyan vezettük be az értesítési és panasztételi eljárásainkat. A Bizalmi és biztonsági szabályzatunkkal ellentétes cselekmények olyan, Önnel szembeni intézkedéseket vonhatnak maguk után, mint például a felfüggesztés vagy a zárolás.

PLATFORMMEGÁLLAPODÁS

Alkalmazhatóság: A jelen Platformmegállapodást a TicketSwap B.V. hozta létre („TicketSwap”), amely a Rokin 75, 1012 KL Amszterdam címen található, Hollandia illetve a kereskedelmi kamaránál 59084952 számon van nyilvántartva. Amennyiben használja a platformot, „Felhasználóként” megállapodást köt a TicketSwappal (a „Platformmegállapodás”). A „Jegymegállapodás” címszó alatt található cikkek nem vonatkoznak a TicketSwapra. A TicketSwap fenntartja a jelen Platformmegállapodás módosításához való jogát. Önnek kizárólag a jelen Platformmegállapodásban foglalt feltételek jelentős módosítása esetén van joga felmondani a megállapodást. Azzal, hogy Ön folytatólagosan használja a Platformot, elfogadja a Platformszerződés minden módosítását.

Platformszolgáltatás: Az online digitális platformján (a „Platform”) keresztül a TicketSwap olyan szolgáltatást nyújt, amellyel élményekre (mint például koncertekre, bulikra, fesztiválokra, egynapos programokra) szóló e-jegyeket adhat el és vásárolhat meg (a „Platformszolgáltatás”).

Regisztráció: A Platformszolgáltatás használatához jelentkezzen be egy e-mail-címmel, Google-fiókkal, Facebook-fiókkal vagy Apple-fiókkal. Ön csak akkor vásárolhat (ill. értékesíthet) jegyeket, ha megadja az általunk előírt összes személyes adatot.

Adatvédelem: A TicketSwap személyes adatait az általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően dolgozza fel. A TicketSwap csak annak érdekében dolgozza fel az Ön által megadott adatokat, hogy lehetővé tudja tenni a Platformszolgáltatást és az azzal kapcsolatos kommunikációt. További információért lásd a honlapunkon található Adatvédelmi szabályzatot.

Személyes használat: A TicketSwap Platformszolgáltatása személyes használatra szolgál. Kereskedőket és más kereskedelmi feleket eltanácsoljuk attól, hogy a Platformot használják.

Megjelenített rendezvények és jegyek rangsorolása: A TicketSwap platformján feltüntetett, eladásra szánt rendezvények és jegyek rangsorolása a számos paramétertől függ, nevezetesen:

Események

 • Az adott keresésőkifejezést. Ön konkrét eseményekre, művészekre, városra vagy rendezvényhelyszínre kereshet rá.
 • Platformfelhasználóként az „események keresése” alatt különböző változók használatával megadhatja, hogy mely események jelenjenek meg a keresés eredményeként.
 • Az Ön IP-címe. A TicketSwap a felhasználó IP-címét használja a keresési eredmények rangsorolásakor.
 • Jegy rendelkezésre állása. Ha egy adott eseményre a jegyek elfogytak, az eseményt nem jelenítjük meg a „keresőcsatornánkon”.
 • Események vagy művészek reklámjai. Ha egy esemény promóciója annak szervezőjével együttműködve történik. Ha a TicketSwap fizet ezért, akkor hozzáadjuk az „együttműködés” feliratot, hogy ez az Ön számára, mint platform felhasználó számára egyértelmű legyen.
 • Jegyár. Olyan események, amelyekre a jegyek egy bizonyos árnál alacsonyabb összegbe kerülnek.

A felhasználók az Alkalmazásban vagy a Weboldalon különböző helyeken kiválaszthatnak egy helyet, majd a hely alapján megjelennek az adott helyen következő események. Ez a helybeállítás nem kapcsolódik közvetlenül a felhasználó fiókjához.

Ha a felhasználó nem választ ki egy helyet sem, de rendelkezik megadott GPS-engedéllyel, akkor a felhasználó látni fogja az azon hely közelében zajló eseményeket.

Ha a TicketSwap nem rendelkezik a felhasználó kifejezett GPS-engedélyével, akkor az IP-cím alapján megbecsüli, mi a tartózkodási helye.

A felhasználó tartózkodási helyén alapuló események ezt követően dátum és népszerűség szerint rangsorolásra kerülnek.

 • Ha Ön egy bizonyos művészt követ, az ő eseményei a keresési találatok között felül jelennek meg. A fiókjában módosíthatja, hogy mely előadókat követi.

Jegyek

Az egyes eseményeken belül eladásra kínált jegyek keresési eredményei a legalacsonyabbtól a legmagasabb árig vannak rangsorolva. Abban az esetben, ha egy márkajelzéssel ellátott jegyárusító elsődleges jegyértékesítést tesz lehetővé egy eseményhez, ez a hirdetés a keresési eredmények tetejére kerül.

Ha az elsődleges jegyértékesítést platformunkon keresztül egy elsődleges jegybolt segíti elő, akkor ezeket az eladásra kínált jegyeket mint ilyet tüntetjük fel, hogy megkülönböztessük őket egy másik rajongó által eladásra kínált jegyektől.

Felelősség: A TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatának következtében, például egy esemény módosítása miatt Vevőként vagy Eladóként szenved el (lásd még „Az esemény módosításai”), hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának pontosságát. A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatásban vagy a Platformon lévő (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért.

Fizetési szolgáltatás: A Felhasználók TicketSwapon történő fizetésfeldolgozó szolgáltatásait a Stripe biztosítja, amely a Stripe-pal összekapcsolt számlaszerződés hatálya alá tartozik, amely tartalmazza a Stripe szolgáltatási feltételeit (együttesen „Stripe szolgáltatási megállapodás”). Azzal, hogy beleegyezik a Platformmegállapodásba, vagy továbbra is Eladóként tevékenykedik a TicketSwapon, Ön beleegyezik, hogy betartja a Stripe mindenkori szolgáltatási megállapodását. Annak érdekében, hogy a Stripe hatékonyan tudjon fizetés-feldolgozási szolgáltatásokat nyújtani, Önnek pontos és teljes körű információkat kell adnia magáról a TicketSwap számára, valamint felhatalmazást kell adnia a TicketSwap számára, hogy megossza az ilyen adatokat és a fizetés-feldolgozási szolgáltatás használatával kapcsolatos információkat a Stripe szolgáltatással.

Visszaélés: Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy biztonságos és megbízható platformot biztosítsunk. Bizalmi és biztonsági szabályzatunkban kifejtjük, hogyan segítjük ezt elő. A Bizalmi és biztonsági szabályzatunkkal ellentétes cselekmények olyan, Önnel szembeni intézkedéseket vonhatnak maguk után, mint például a felfüggesztés vagy a zárolás. A Bizalmi és biztonsági szabályzat többek között leírja, hogy a Platformon milyen tartalmak ill. tevékenységek engedélyezettek és nem engedélyezettek, hogyan ellenőrizzük ezek betartását a Platformon, milyen intézkedések kapcsolódnak ehhez, és hogyan vezettük be az értesítési és panasztételi eljárásainkat. A Bizalmi és biztonsági szabályzatot itt találja.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwapnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen az állam összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelmének, (iv) megőrizze a nemzetbiztonságot, -védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

YouTube szolgáltatások: Egyes oldalakon videótartalmakat mutatunk be, amelyet a YouTube szolgáltat a YouTube API Services révén. A TicketSwap használatával ezért Ön elfogadja a YouTube Szolgáltatási feltételeit.Promóciók: A TicketSwap Local időről időre versenyeket, promóciókat vagy nyereményjátékokat („Promóciók”) indíthat. A Promóciókat az adott kampány feltételei szabályozzák. Előfordulhat, hogy a Promóciók nem érhetők el minden olyan országban, ahol a jelen webhely elérhető. A Promóciókra bizonyos jogosultsági követelmények vonatkozhatnak, amelyeket a TicketSwap Local határoz meg. A TicketSwap Local fenntartja a jogot, hogy a Promóciókat bármikor, a Felhasználók értesítése nélkül megszüntesse. A jelen Feltételek és a Promóciós szabályok kampányfeltételei közötti ellentmondás esetén a kampány feltételei kizárólag a Promóció kontextusára vonatkozólag irányadóak.

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Platformon eladásra szeretne kínálni egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet venni, akkor létrejön egy megállapodás Ön (mint Felhasználó) és a TicketSwap Local között. Hogy mely jogi személlyel jön létre a jelen Jegymegállapodás, az attól függ, hogy az adott e-jegy melyik helyszínen megrendezett eseményre szól. A TicketSwap Local fenntartja a jelen Jegymegállapodás megváltoztatásához való jogát. Ha eladásra kínál vagy vesz egy (új) e-jegyet, és a Jegymegállapodásban változtatásokat eszközöltek, akkor meg fogjuk kérni, hogy fogadja el a Jegymegállapodás legújabb változatát.

Vásárlási megállapodás: A jegy „Eladója” és „Vevője” között egy Vásárlási megállapodás jön létre. Ha a felhasználók jegyeiket a platformunkon keresztül közvetlenül valamely elsődleges jegyboltból vásárolják, ezekre a vásárlásokra az adott jegybolt vonatkozó feltételei vonatkoznak.

Európai fogyasztóvédelmi jogszabályok: Az európai fogyasztóvédelmi szabályok csak a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatokra vonatkoznak, a fogyasztók közötti („peer-to-peer”) kapcsolatokra nem. A TicketSwap elsődlegesen egy „peer-to-peer” platform, amelyet magáncélra használnak, így az európai fogyasztóvédelmi jog a Jegymegállapodásra nem vonatkozik.

A TicketSwap lehetővé teszi bizonyos események felhasználói számára, hogy platformunkon keresztül közvetlenül az elsődleges jegyértékesítőtől vásároljanak jegyeket. Ebben az esetben az európai fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazandók. E jogszabály alapján a fogyasztóknak főszabály szerint egyes online vásárolt termékekre vagy szolgáltatásokra törvényes gondolkodási és elállási időszak áll rendelkezésükre. Ez a gondolkodási és elállási időszak azonban nem vonatkozik meghatározott időpontban vagy meghatározott időtartamon belül nyújtott szabadidős szolgáltatásokra. Ez a kivétel elsődleges jegyértékesítő által platformunkon keresztül értékesített jegyekre vonatkozik.

Mind a „peer-to-peer” vásárlások, mind pedig elsődleges jegyértékesítőtől a platformunkon keresztül történő vásárlások esetén a felhasználók nem gondolhatják meg magukat, és nem gyakorolhatják elállási jogukat.

E-jegyek eladása

E-jegyek feltöltése [feltöltés]: Eladóként a Platformon úgy kínálhat eladásra egy e-jegyet, hogy feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak az elsődleges jegyértékesítő által biztosított eredeti digitális verziónak kell lennie. Az Eladónak jogosultnak kell lennie az e-jegy értékesítésére. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy módosított fájljai nem engedélyezettek. Az Eladó – amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát – bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát. A félreértések elkerülése végett: amint a Vevő lefoglalja a jegyet, az Eladónak kötelessége eladni az e-jegyet a Vevőnek. Miután a Vevő megvette a jegyet, az adott Vevővel létrejön egy végleges megállapodás.

Az Eladónak mindenkor tisztában kell lennie az e-jegyek átruházhatóságára vonatkozó korlátozásokkal (pl. az e-jegy személyre szabása miatti át nem ruházhatósággal), és a hirdetésben meg kell adnia ezeket a korlátozásokat. Ha a Vevő olyan jegyet vásárolt, amelyre fel nem tüntetett korlátozás vonatkozott, az Eladó köteles a Vevőt kártalanítani.

Az e-jegy leírása: Az Eladó, amennyire csak lehet, teljes körűen és a valóságnak megfelelően kitölti az e-jegy adatait. Ezen adatok között mindenképpen szerepelnie kell az esemény nevének, a jegy árának és a Vevő személyes bankszámlájának. Továbbá az Eladó tölti ki a normál jegyektől eltérő belépési jogosultságok adatait is (pl.: korábbi belépés, későbbi belépés, gyermekjegy, CJP-belépő stb.). Annak az országnak, ahol a bankszámlát nyitották, az itt felsorolt országok valamelyikében kell lennie. Az Eladó meghatározza az egyik elfogadott valutát. Ha az e-jegy egy bizonyos szektorra vagy székre vonatkozik, akkor az Eladónak egyértelműen jeleznie kell az ülésszámot a „leírás” mezőben vagy az „ülésszám” lehetőségnél (ha elérhető). A TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a kínált e-jegy adatait a feltöltött e-jegy adataihoz igazítsa.

Költség és ár: Maga az Eladó határozza meg az Eladó által a Platformon eladásra kínált minden egyes e-jegy eladási árát (az „Értékesítési árat”), azzal a feltétellel, hogy ez az ár az „Alapárat” annak 20%-ánál többel nem haladhatja meg, ahol az Alapár (i) az e-jegy (a szolgáltatási díjakkal együtt számított) névértéke, vagy (ii) a szervező által kiadott legfrissebb (a szolgáltatási díjakkal együtt számított) e-jegyár. Annak az alapárnak a megállapítása, amelyre a 120%-os maximális ár alkalmazandó, kizárólag a TicketSwap saját belátása szerint történik, egyúttal a vevő és az eladó számára előírt átláthatósági szint figyelembe vételével. Ha a FairShare be van kapcsolva, a maximális ár a szervező által megadott legfrissebb jegyárból kerül kiszámításra. Az Eladónak meg kell felelnie a vonatkozó helyi jogszabályoknak (a Belgiumban, Franciaországban, Lengyelország, Dániában és Olaszországban történő viszonteladásra vonatkozó információkért kattintson ide). Egyes országokban a (maximum árra vonatkozó) korlátozások az online ajánlatokra vagy az e-jegyek újbóli eladására is vonatkoznak. Ezekben az országokban az Eladási ár nem haladhatja meg az eredeti jegyár 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a jegyet a szervező által kiadott legfrissebb e-jegyárért sem lehet eladni. Egyes országokban azonban, ahol korlátozások vannak érvényben, 5%-os szolgáltatási díj is hozzáadható a szolgáltatásainkhoz. További információért és a korlátozások hatálya alá tartozó országok teljes áttekintéséért kattintson ide. Minden olyan e-jegy után, amelynél létrejött a vásárlási megállapodás, az Eladó az Eladási ár 5%-át (áfával együtt) („Szolgáltatási díjak”) köteles megfizetni a TicketSwap Localnek. A Jegymegállapodás megkötésével az Eladó utasítja a Stripe-ot, hogy vonja le ezt az összeget az átutalt eladási árból és utalja át a TicketSwap Local részére. Ily módon az Eladó megkapja az eladási ár 95% -át.

Ha egy e-jegyet a névérték (a szolgáltatási díjakat is beleértve) több mint 120%-áért értékesítenek, a TicketSwap Local fenntartja a jogot, hogy visszavonja az eladást, vagy a névérték (a szolgáltatási díjakat is beleértve) 120%-a feletti összegét leszámítsa, és a visszavont vagy leszámítolt összeget a Stripe-on keresztül átutalja a Vevőnek. Ennek időpontját a TicketSwap Local határozza meg, a Vevő nem gyakorolhatja ezt a jogot. Ha az Eladó már ki lett fizetve, az Eladó köteles visszatéríteni a (szolgáltatási díjjal együtt értendő) névérték 120%-át meghaladó összeget a TicketSwap Local részére, a Visszafizetési feltételeknek megfelelően.

FairShare: A szervező aktiválhatja a FairShare-t, hogy a Platformon keresztül értékesítsen e-jegyeket az eseményére. Ha a FairShare aktiválva van, a névérték összegét (beleértve a szolgáltatási díjakat és az áfát) meghaladó összeget az Eladó és a Szervező osztja meg. A TicketSwap a Szervező nevében beszedi ezt az összeget az Eladótól. A FairShare nem befolyásolja a maximális árat a Platformon. A FairShare-ről további információt itt talál.

ÁFA: A Platformon keresztül Eladó által eladott e-jegyek áfáját már az előtt ki kellett fizetni – az eredeti jegy megvételekor –, hogy az Eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A TicketSwap Local a Vevőnek a Szolgáltatási Díjra és a Tranzakciós Díjra vonatkozó áfát, és az Eladónak a Szolgáltatási Díjra vonatkozó áfát számít fel.

Eladott e-jegyek: Az eladás teljesítése után az Eladó kap egy megerősítő e-mailt vagy push értesítést, ezután pedig automatikusan eltávolítják a Platformról az eladott e-jegyet. Az Eladónak meg kell erősítenie, hogy az e-jegy a Platformon valóban eladott jegyként van-e feltüntetve. Az Eladónak kötelessége megsemmisítenie az eladott e-jegy minden másolatát. Az Eladó nem hirdetheti meg az e-jegyét több platformon. Ha egy e-jegyet egyidejűleg két különböző platformon értékesítettek, az Eladó köteles az értékesítést a másik platformon törölni.

Fizetés az Eladónak: Amint az az e-jegy értékesítését és kézbesítését követően lehetséges, a Stripe átutalja a megállapodott Vételár Szolgáltatási díjakkal csökkentett összegét („Kifizetés”) az Eladó számára. A pontos időpontot, amikorra várhatóan az Eladó bankszámlájára érkezik a Kifizetés, itttekintheti meg. A TicketSwap Local nem felelős annak biztosításáért, hogy ezek a kifizetések időben megérkezzenek a bankszámlára, és összességében nem vesz részt a fizetés feldolgozásában. Amennyiben a TicketSwap Local érvénytelen e-jegyről szóló értesítést küld a Stripe számára, illetve (gyanítható) csalás vagy elmaradt esemény esetén az Eladó részére történő Kifizetés felfüggeszthető addig, amíg a helyzet nem tisztázódik. Ha a TicketSwap Local szerint ez indokolt, a TicketSwap utasíthatja a Stripe-ot a fizetés visszavonására.

Megfelelés az „Ismerd az ügyfeledet” elvnek: A TicketSwap Localra adatvédelmi szabályzatokvonatkoznak. Azok a vállalkozások, amelyeket a TicketSwap bíz meg a Kifizetéseknek az Eladó részére történő folyósításával, a saját adatbázisuk, illetve nyilvános adatbázisok segítségével keresztellenőrzést végeznek gyanús viselkedés esetén. Az ellenőrzés alapján további azonosító dokumentumok benyújtását kérhetik. Ezeknek a személyazonosító okmányok olyan eredeti példányainak kell lenniük, amelyeket nem lehet megváltoztatni (például vízjellel vannak ellátva). Az azonosító dokumentumokat az ellenőrzést követően ezek a vállalatok törlik.

Nagy összeg: Az Eladó, aki egyedül vagy „Hasonló eladókkal” együtt 800,00 eurónál magasabb összegben értékesített e-jegyeket vagy ajánlatokat értekesít olyan eseményekre, amelyek még nem kerültek megrendezésre (a továbbiakban: „Bizonytalan érték”), a jegy(ek) addig nem kerül(nek) kifizetésre, amíg minden kétséget kizáróan megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő be tudott jutni az eseményre. „Hasonló eladók” jelentése: Olyan eladók, akik ugyanazokat vagy hasonló személyes adatokat osztanak meg, mint az Eladó.

A Bizonytalan értéket a Stripe megőrzi az Eladó számára. Ha az Eladó 800,00 eurót meghaladó fennmaradó összeggel rendelkezik, akkor mindig kérni fogják az Eladó jóváhagyását az összeg megőrzéséhez, mielőtt megjelenne egy új e-jegye a Platformon.

Pénzügyi kockázat: Ha egy esemény potenciálisan csalás vagy tisztességtelen tevékenység tárgyát képezi, amely pénzügyi veszteségeket, hírnevet érintő kárt vagy jogi következményeket eredményez, akkor ez pénzügyi kockázatnak minősül. Az Eladó, aki egyedül vagy hasonló Eladókkal együtt értékesített e-jegyeket vagy ajánlatokat olyan eseményekre, amelyek pénzügyi kockázatnak minősülnek és még nem kerültek megrendezésre, nem kap kifizetés ezen esemény(ek) után addig, amíg megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő be tudott jutni az eseményre. A letétbe helyezett pénzösszeget a Stripe tartja fenn Eladó számára.

Értékesítés visszavonása: A TicketSwap Localnek érdeke a Vevő és Eladó közti vásárlási megállapodás megfelelő végrehajtása. A Vásárlási megállapodás ezért tartalmaz egy, a TicketSwap Local javát szolgáló visszavonhatatlan harmadik fél záradékot, amely lehetővé teszi, hogy a TicketSwap Local megkövetelje a vásárlási megállapodásnak való megfelelést, felbontsa a vásárlási megállapodást, vagy érvénytelenítse a vásárlási megállapodást, ha a Vevő vagy az Eladó nem tartotta be a Jegymegállapodás feltételeit.

Ingyenes jegyek: Az Eladó nem adhat el olyan jegyet, amelyhez költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők – de nem kizárólagosan – a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek stb.

Minimális jegyár: A Platformon kínált jegyeket legalább 5 euróért (vagy a más felsorolt pénznemek egyikében 5 eurónak megfelelő összegért) kell felkínálni.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A Vevő a felkínált fizetési módok egyikével, online tud fizetni az e-jegyért. Az e-jegy megvásárlásának szolgáltatási díja (áfával együtt) az eladási ár 6%-a. Bizonyos eseményekre az esemény szervezőjének utasításai szerint eltérő szolgáltatási díj alkalmazható. Ezen túlmenően a Vevő 3%-ot fizet tranzakciós díjként a fizetési feldolgozási szolgáltatásokért és a tranzakciós kockázatokat fedező költségekért (például kockázatkezelés, visszatérítési költségek, visszaterhelési költségek) (beleértve az áfát). Bizonyos fizetési módok (például a PayPal) esetén 2%-os további díj is felszámítható. A vásárlás után az e-jegy azonnal letölthető a Platformról. Ezenkívül azt követően, hogy a Stripe fogadta a kifizetést, a TicketSwap Local biztosítja az e-jegyet amint lehetséges i.) a TicketSwap-fiókjának Jegyeidlehetősége alatt, illetve ii.) e-mailen keresztül küld egy linket a PDF-fájlhoz. A vásárláskor egy végleges megállapodás jön létre az Eladó és a Vevő között. A termék természetéből adódóan a vásárlás visszavonására semmiképp nincs mód. A tranzakció befejezése után a Vevő vagy az Eladó számára nincs elállási időszak.

SecureSwap: A Platformon lévő néhány e-jegyet a SecureSwapon keresztül lehet megvásárolni. Amikor a SecureSwapon keresztül eladnak egy jegyet, az eladás után az eredeti e-jegy használhatatlanná válik, ezt egy új, saját névvel rendelkező egyedi e-jegy váltja fel. Így biztos lehet abban a Vevő, hogy a megvásárolt e-jegyet még soha nem használták. A SecureSwap e-jegyet a SecureSwap logóról lehet felismerni. Kattintson ide a SecureSwap működésének megtekintéséhez.

Belépés az eseményre: A rendezvényre történő belépésre mindenkor a szervező és a helyszín üzemeltetőjének feltételei vagy szabályai érvényesek. A vevő és az eladó egyénileg felelősek e feltételek vagy szabályok betartásáért.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: A Vevő felelőssége, hogy az esemény részleteivel, amelyre e-jegyet vásárolt, tisztában legyen, és a Vevőnek magának kell ellenőriznie, hogy az eseményt elhalasztották, törölték vagy más módon módosították-e (a továbbiakban együttesen: „módosítva” vagy „módosítás”).

Az Eladó felelőssége, hogy tisztában legyen az esemény részleteivel, amelyre e-jegyet kínál a Platformon. Az esemény törlése esetén az Eladónak törölnie kell az e-jegyet a Platformról a szervező közleményétől számított 48 órán belül. Ha az e-jegyet eladja a Vevőnek, az Eladónak vissza kell térítenie a jegy árát a Vevőnek.

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a vevőket az események Módosításaival kapcsolatban, de ez nem kötelessége.

A TicketSwap Local nem felel semmilyen kárért, amelyet a TicketSwap felhasználói (Vevők és Eladók) az események Módosításai miatt szenvednek el.

Az esemény elmaradásra esetén az esemény szervezője általában „Kárpótlást” fizet annak a (jogi) személynek, aki közvetlenül a szervezőtől (az Eladótól) szerezte be az adott eseményre szóló e-jegyeket. E mögött az a szándék húzódik meg, hogy a Kárpótlás (az Eladóval történő kapcsolatfelvétellel vagy anélkül) a Vevő részére kerüljön kifizetésre, mivel a Vevő az e-jegy Platformon keresztül történő beszerzésével annak tulajdonosává vált.**

Megtörténhet, hogy a szervező által fizetett Kárpótlás összege eltér attól az összegtől, amelyet a Vevő fizetett az e-jegyért a Platformon. A TicketSwap Local sem az Eladó, sem a Vevő felé nem tartozik felelősséggel a fenti „Árkülönbözet” miatt. Az Eladó csak a szervező által meghatározott névérték árának visszatérítéséért felel.

Amikor egy elmaradt eseményért Kárpótlást kerül kifizetésre a Vevőnek, különbséget teszünk a SecureSwap e-jegyek és a nem SecureSwap e-jegyek között. A TicketSwap minden tőle telhetőt megtesz, hogy hozzásegítse a Vevőt, ahhoz hogy megkapja a Kárpótlást a szervezőtől.

Amennyiben a vásárlás a SecureSwap segítségével történt, a szervező közvetlenül lép kapcsolatba a Vevővel (lehetőleg a Platformon keresztül) a törléseket és a Kárpótlást illetően. Az elmaradt eseményért járó Kárpótlás általában az Eladó által az e-jegyért kifizetett névértéket foglalja magában (a jegyközvetítő szolgáltatási díjai nélkül). Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amelyet a Vevő a Platformon keresztül fizetett; az ebből fakadó árkülönbözet a névértéknél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

Abban az esetben, ha a vásárlás nem a SecureSwap alkalmazáson keresztül történt, az Eladó köteles Kárpótlást igényelni a szervezőtől az elmaradt eseményért, és ezt követően a Visszafizetési feltételeknek megfelelően átutalni azt a Vevő számára. Ennek maximális összege az az összeg, amelyet az Eladó kapott az e-jegynek a Platformon a Vevőnek történő eladásáért. Az Eladó által a Vevő részére átutalt összeget a TicketSwapon keresztül, a Stripe fizetés-feldolgozó szolgáltatásának használatával kell átutalni.

Bizonyos esetekben a lemondási feltételek eltérhetnek a fent leírt eljárásoktól. Mindig a Kárpótlás Vevő részére történő kifizetését kell előnyben részesíteni. A TicketSwap Local nem felelős az Árkülönbözetért.

**ha egy rendezvényt későbbi időpontra halasztanak, és/vagy más helyszínre helyeznek át, az Eladó a Vevő részére nem köteles Kárpótlást nyújtani. Amennyiben a Vevő nem kívánja a jegyet felhasználni, a Vevő dönthet úgy, hogy értékesíti a jegyet a Platformon. A TicketSwap Local nem felelős semmilyen, ebből fakadó Árkülönbözetért.

Érvénytelen e-jegy: Fennáll annak a kockázata, hogy a Platformon keresztül vásárolt e-jegyek (a SecureSwap e-jegyek kivételével) érvénytelennek bizonyulnak. Az e-jegy érvényességével kapcsolatos kockázatok, illetve az ebből adódó költségek az Eladót és a Vevőt terhelik. Az Eladó a tranzakció véglegesítése után nem használhatja fel újból az e-jegyet. A Vevő csak úgy adhatja újra el a megvásárolt e-jegyét, ha ugyanazt a TicketSwap-fiókot használja, amit az e-jegy megvásárlásakor. Tilos az e-jegyet másik platformon újra értékesíteni (kivéve a SecureSwap e-jegyeket).

Ha úgy tűnik, hogy érvénytelen az e-jegy, akkor a TicketSwap Local a megfelelő konzultáció és a probléma megoldása érdekében összehozza az Eladót és a Vevőt egy moderált chatbeszélgetésre. A TicketSwap Local független moderátorként működik közre a Vevő és az Eladó között, és megpróbálja felkutatni a Vevő és az Eladó állításait alátámasztó bizonyítékokat. A vizsgálat alapján a TicketSwap Local eldönti, hogy az Eladónak vissza kell-e fizetnie az érvénytelen jegyek árát a Vevő számára. A Vevő és az Eladó egyaránt köteles a TicketSwap Local döntésének megfelelően együttműködni.

Ha az Eladó nem működik együtt, a TicketSwap Local fenntartja a jogot, hogy feljelentse az Eladót, megossza az Eladó személyes adatait a Vevővel azért, hogy az feljelentést tehessen a rendőrségen, valamint hogy zárolja a fiókját, vagy véglegesen megtagadja a fiókjához való hozzáférést (lásd konkrétabban a Bizalmi és biztonsági szabályzatunkat). Minden érvénytelen e-jegyet jelenteni kell a TicketSwap Local részére.

A Vevőnek jogában áll az eseménytől számított 30 napon belül feljelentést tenni valamely érvénytelen e-jegy miatt. Ezt az időszakot követően a TicketSwap Local nem dolgozza fel a követelést, figyelemmel a Bizalmi és biztonsági szabályzatban leírt panaszkezelési eljárás határidejére is

Visszafizetési feltételek: Abban az esetben, ha az Eladónak visszafizetést kell teljesítenie a Vevő részére, annak a Visszafizetési feltételek szerint kell történnie. Az Eladó által a Vevő részére történő visszafizetés oka lehet többek között, de nem kizárólagosan az érvénytelen e-jegyek értékesítése, az e-jegyeknek a (szolgáltatási díjat is tartalmazó) névérték több mint 120%-áért történő értékesítése, illetve az esemény elmaradása. Amennyiben az Eladó nem tesz eleget a Visszafizetési feltételeknek, a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a visszafizetés elősegítése érdekében követelésbehajtó ügynökség szolgáltatásait vegye igénybe. A követelésbehajtó ügynökség által felszámolt további díjak az Eladót terhelik.

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz a visszafizetés elősegítésére, ami annyit jelent, hogy közvetít a visszafizetéssel kapcsolatban a Vevő és az Eladó között. A Vevő részére történő visszafizetésnek mindig a TicketSwap Local által javasolt módszereknek megfelelően kell történnie (a Vevő és az Eladó közötti elszámolások saját kockázatra történnek). Az összegek Vevő által az Eladó részére történő átutalását a TicketSwapnak kell megszerveznie a Stripe fizetés-feldolgozási szolgáltatásának használatával. A TicketSwap a Vevő vagy az Eladó tartozásának összegét semmilyen körülmények között sem tartja vissza.

Visszafizetési feltételek – Törlések: Ha az Eladónak elmaradt esemény miatt kell visszafizetést teljesítenie a Vevő részére, az Eladónak a kifizetést a szervező által fizetett Kárpótlás kézhezvételétől számított 14 napon belül kell teljesítenie. A Vevőnek ebből semmilyen egyéb joga nem keletkezik. Az Eladónak minden más esetben 14 napon belül kell teljesítenie a visszafizetést onnantól, hogy a visszatérítés kibocsátásra került a Vevő számára. Ha a visszafizetés nem történik meg 14 napon belül, a TicketSwap Local fenntartja magának a jogot arra, hogy segítse a Vevőt abban, hogy egy követelésbehajtó ügynökség segítségével előmozdítsa a visszafizetést. A követelésbehajtó ügynökség által felszámolt további díjak az Eladót terhelik.

Kockázatok: Az olyan e-jegyektől eltekintve, amelyekre a SecureSwap vonatkozik, az e-jegyek vásárlása a Platformon keresztül nem kockázatmentes. A TicketSwap Local arra törekszik, hogy csak biztonságos és sikeres értékesítések történjenek a Platformon, de nem garantálja, hogy a Platformon vásárolt e-jegyek mindig érvényesek, és mindig belépést biztosítanak a kívánt eseményhez. A SecureSwap e-jegyek elvileg mindig érvényesek az adott eseményre.

Általános

Felelősség: A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatának következményeképp keletkező károkért (beleértve többek között a közvetett károkat is), kivéve, ha a kárt szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy szándékos gondatlanságból okozták. Bár a TicketSwap minden lehetséges intézkedést megtesz az e-jegyek biztonságos megvásárlásának biztosítása érdekében, nem mindig képes garantálni a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának pontosságát. Csak akkor tudja garantálni az e-jegy pontosságát vagy érvényességét, amennyiben az egy SecureSwap e-jegy, ami nem változtat azon a tényen, hogy a TicketSwap Local nem felelős semmilyen közvetett kárért. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás, a Platform vagy az e-jegy (bármely) pontatlanságának következményeiért, beleértve a harmadik fél által kínált jegyátruházási funkció használata során felmerülő esetleges (műszaki) hibákat vagy pontatlanságokat. A TicketSwap Local jogosult (ideiglenesen) felfüggeszteni vagy korlátozni a Platform használatát, vagy a Platform-szolgáltatást megszüntetni anélkül, hogy ez a TicketSwap Local-lal szemben bármilyen kártérítési jogot keletkeztetne.

Visszaélés: Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy biztonságos és megbízható platformot biztosítsunk. Bizalmi és biztonsági szabályzatunkban kifejtjük, hogyan segítjük ezt elő. A Bizalmi és biztonsági szabályzatunkkal ellentétes cselekmények olyan, Önnel szembeni intézkedéseket vonhatnak maguk után, mint például a felfüggesztés vagy a zárolás. A Bizalmi és biztonsági szabályzat többek között leírja, hogy a Platformon milyen tartalmak ill. tevékenységek engedélyezettek és nem engedélyezettek, hogyan ellenőrizzük ezek betartását a Platformon, milyen intézkedések kapcsolódnak ehhez, és hogyan vezettük be az értesítési és panasztételi eljárásainkat. A Bizalmi és biztonsági szabályzatot itt találja.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap Localnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen az állam összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelmének, (iv) megőrizze a nemzetbiztonságot és -védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

Frissítve 2024. július 2.-én