• Segítség
 • Rólunk
 • Karrier
 • Partnereink
 • Kapcsolat

Platform- és jegymegállapodás

ÁLTALÁNOS

Az alábbiak a www.ticketswap.com honlap használatára vonatkozó megállapodások. Ahogyan az alább olvasható, két különálló megállapodásról van szó. Ön először közvetlen felhasználói megállapodást köt a TicketSwap platformmal. Ez a megállapodás tartalmazz mindent, ami az Ön fiókjával, adataival és technikájával kapcsolatos. Ez a megállapodás a „Jegymegállapodás”. Másodszor, jegy vásárlásával vagy eladásával kapcsolatban mindig a TickeSwap helyi leányvállalatával kerül közvetlen szerződéses kapcsolatba (az esemény helyétől függően, a továbbiakban: "TicketSwap Local"):

 • TicketSwap Netherlands B.V., a holland kereskedelmi kamaránál 66696267 számalatt regisztrálva (a rendezvény helyszíne: Hollandia),

 • TicketSwap International B.V., a holland kereskedelmi kamaránál 66696348 szám alatt regisztrálva (a rendezvény helyszíne: az összes itt fel nem sorolt ország),

 • TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli, a brazil kereskedelmi kamaránál 35.523.781 szám alatt regisztrálva (a rendezvény helyszíne: Brazília).

Ez a megállapodás a „Jegymegállapodás”. A Platform- és a Jegymegállapodásra vonatkozóan kizárólag a holland jogszabályok érvényesek. A vitás kérdéseket az illetékes amszterdami bírósághoz kell benyújtani.

PLATFORMMEGÁLLAPODÁS

Alkalmazhatóság: A jelen platformmegállapodást a TicketSwap B.V. hozta létre („TicketSwap”), amely a Rokin 75, 1012 KL Amszterdam címen található, illetve a kereskedelmi kamaránál 59084952 szám alatt lett regisztrálva. Amennyiben használja a platformot, „Felhasználóként” megállapodást köt a TicketSwappal (a „Platformmegállapodás”). A „Jegymegállapodás” címszó alatt található cikkek nem vonatkoznak a TicketSwapra. A TicketSwap fenntartja a jelen Platformmegállapodás megváltoztatásához való jogát. A Platform használatakor Önnek el kell fogadnia a Platformmegállapodásban történt összes változtatást.

Platformszolgáltatás: Az online digitális platformján (a „Platform”) keresztül a TicketSwap olyan szolgáltatást nyújt, amellyel eseményekre (mint például koncertekre, bulikra, fesztiválokra) szóló e-jegyeket adhat el és vehet meg (a „Platformszolgáltatás”).").

Regisztráció: E-mail-címével vagy Facebook-fiókjával regisztrálhat a Platformszolgáltatásra. Minden személyes adatot az igazságnak megfelelően kell kitölteni. Minden személynek csak egy regisztrált fiókja lehet.

Adatvédelem: személyes adatait a TicketSwap általános adatvédelmi szabályozásának megfelelően védi. A TicketSwap annak érdekében dolgozza fel az Ön által megadott adatokat, hogy lehetővé tudja tenni a Platformszolgáltatást és az azzal kapcsolatos kommunikációt. További információért lásd a honlapunkon lévő adatvédelmi szabályzatot.

Személyes használat: a TicketSwap platformszolgáltatása személyes használatra szolgál. A kereskedőket vagy más kereskedelmi feleket felkérjük, hogy ne éljenek vissza a Platform használatával. A parancsfájlok, (részlegesen) automatizált programok vagy egyébprioritásnövelő módszerek használata nem engedélyezett és a Felhasználó (végleges) kizárásához vezethet.

Jogi felelősség: A TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen a platformszolgáltatás vagy a platform használatának következtében, mint például egy esemény módosítása miatt Vevőként vagy Eladóként szenved el (lásd még „Az esemény módosításai”), hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának megfelelőségét. A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatásban vagy a Platformon lévő (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A TicketSwap előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza a Platformszolgáltatást bármiféle indoklás nélkül, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Fizetési szolgáltatás: A Felhasználók TicketSwapon történő fizetésfeldolgozó szolgáltatásait a Stripe biztosítja, amely a Stripe-pal összekapcsolt számlaszerződés hatálya alá tartozik, amely tartalmazza a Stripe szolgáltatási feltételeit (együttesen “Stripe szolgáltatási megállapodás”). Azzal, hogy beleegyezik a Platformmegállapodásba, vagy továbbra is a TicketSwap forgalmazója marad, Ön beleegyezik, hogy betartja a Stripe szolgáltatási megállapodást, amit a Stripe időről időre módosíthat. Annak érdekében, hogy a Srtipe hatékonyan legyen képes nyújtani a fizetés-feldolgozási szolgáltatásokat, Önnek pontos és teljeskörű információkat kell adnia magáról a TicketSwap számára, és felhatalmazást kell adnia a TicketSwap számára, hogy megossza az ilyen adatokat és a fizetés-feldolgozási szolgáltatás használatával kapcsolatos információkat a Stripe szolgáltatással.

Visszaélés: A Platformszolgáltatás használatának feltételeként Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmi olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megszeg bármilyen jogszabályt vagy rendeletet.

Továbbá beleegyezik, hogy

  1. nem fog fenntartani szabályellenes kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;

  2. nem próbál hozzáférni a Platform korlátozott/védett területeihez;

  3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;

  4. nem ellenőrzi, szkenneli vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot*; és

  5. nem használ parancsfájlokat, (részben) automatizált programokat vagy más módszereket a vásárlás prioritásának megszerzéséhez.

* ha bármilyen biztonsági rést észlel, kérjük, lépjen tovább erre az oldalra

Ha a TicketSwap úgy sejti, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Ez azt jelenti, hogy a Platformmegállapodás megszegése esetén jogunkban áll megtartani adatait, és figyelmen kívül hagyni az adatainak a rendszerünkből történő törlésére irányuló kérdését. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwapnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) megőrizze a hazai biztonságot, védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

Panaszkezelési eljárás: Ha bármilyen panasza van a TicketSwap Platformmal vagy Platformszolgáltatással kapcsolatban, kérjük tájékoztasson bennünket. Kérjük, hogy küldje el a panaszát (a lehető legrészletesebben leírva) a complaints@ticketswap.com címre. Továbbá beküldheti a panaszát annak a piros gombnak a használatával, amelyet minden oldalon jobb felől talál.

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Platformon eladásra szeretne kínálni egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet venni, akkor létrejön egy megállapodás Ön (mint Felhasználó) és a TicketSwap Local között. Hogy mely jogi személlyel jön létre a jelen Jegymegállapodás, az attól függ, hogy az adott e-jegy melyik helyszínen megrendezett eseményre szól. A TicketSwap Local fenntartja a jelen Jegymegállapodás megváltoztatásához való jogát. Ha eladásra kínál vagy vesz egy (új) e-jegyet, és a Jegymegállapodásban változtatásokat eszközöltek, akkor meg fogjuk kérni, hogy fogadja el a Jegymegállapodás legújabb változatát.

Vásárlási megállapodás: A jegy „Eladója” és „Vevője” között egy Vásárlási megállapodás jön létre.

E-jegyek eladása

E-jegyek feltöltése [Feltöltés]: Eladóként a Platformon úgy kínálhat eladásra egy e-jegyet, hogy feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak a jegy szolgáltatója által kibocsátott eredeti digitális változatnak kell lennie. Az eladó e-jegyek eladására jogosult kell, hogy legyen. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy megváltoztatott fájljai nem engedélyezettek. Az Eladó - amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát - bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát. A félreértések elkerülése végett: amint a Vevő jelzi a jegyvásárlási szándékát - lefoglalja a jegyet - az Eladónak kötelessége eladni az e-jegyet a Vevőnek. Miután a Vevő megvette a jegyet, az adott Vevővel létrejön egy végleges megállapodás.

Az e-ticket leírása: Az Eladó, amennyire csak lehet, teljeskörűen és a valóságnak megfelelően kitölti az e-jegy adatait. Ezen adatok között mindenképpen szerepelnie kell az esemény nevének, a jegy árának és a Vevő személyes bankszámlájának. Továbbá az Eladó tölti ki a normál jegyektől eltérő belépési jogosultságok adatait is (pl.: korábbi belépés, későbbi belépés, gyermekjegy, CJP-belépő, stb.). A bankszámlát az itt felsorolt országok egyikében kell vezetni. Az Eladó kiválasztja a pénznemet a támogatott pénznemek listájából. Ha az e-jegy egy bizonyos szektorra vagy székre vonatkozik, akkor az Eladónak egyértelműen jeleznie kell az ülésszámot a „leírás” mezőben vagy az „ülésszám” lehetőségnél (ha elérhető). A TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a kínált e-jegy adatait a feltöltött e-jegy adataihoz igazítsa.

Költség és ár: Az Eladó határozza meg a Platformon kínált minden e-jegy eladási árát (az„Eladási ár"), figyelembe véve, hogy ez az ár nem lehet magasabb az e-jegy eredeti árának 120%-ánál (beleértve a szolgáltatási díjakat is). Egyes országokban (maximum ár) a korlátozások az online ajánlatokra vagy az e-jegyek újbóli eladására is vonatkoznak. Az Eladónak meg kell felelnie a helyi jogszabályoknak. Minden olyan e-jegy után, aminél létrejött a vásárlási megállapodás, az Eladó az Eladási ár 5%-át (áfával együtt) („Szolgáltatási díjak") köteles megfizetni a „TicketSwap Localnak”. A Jegymegállapodás megkötésével az Eladó utasítja a Stripe-ot, hogy vonja le ezt az összeget az átutalt eladási árból és utalja át a TicketSwap Local részére. Az Eladó megkapja az Eladási ár 95%-át.

Abban az esetben, ha egy e-jegy az eredeti ár 120%-ánál többért kerül eladásra (szolgáltatási díjjal együtt), a TicketSwap Local fenntartja a jogot az értékesítés visszavonására vagy a (szolgáltatási díjjal együtt értendő) eredeti ár 120%-át meghaladó összeg elszámolására, illetve a visszatérített vagy elszámolt összegnek a Vásároló számára Stripe-on keresztül történő visszatérítésére. Ennek időpontját a TicketSwap Local határozza meg, a Vevő nem gyakorolhatja ezt a jogot. Ha az Eladó már ki lett fizetve, az Eladó köteles visszatériteni a (szolgáltatási díjjal együt) 120%-ot meghaladó összeget aTicketSwap Local részére, a Visszafizetési feltételeknek megfelelően.

ÁFA: A Platformon keresztül Eladó által eladott e-jegyek áfáját már az előtt ki kellett fizetni - az eredeti jegy megvételekor -, hogy az Eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A TicketSwap Local a szolgáltatási díj/tranzakció után járó ÁFA összegét a Vevőre, a közvetítői díjat pedig az Eladóra terheli.

Az eladott e-jegyek: Az eladás teljesítése után az Eladó kapni fog egy megerősítő e-mailt, ezután pedig automatikusan eltávolítják a Platformról az eladott e-jegyet. Az Eladónak meg kell erősítenie, hogy az e-jegy a Platformon valóban eladott jegyként van-e feltüntetve. Az Eladónak kötelessége megsemmisítenie az eladott e-jegy minden másolatát.

Fizetés az Eladónak: Amint az az e-jegy értékesítését és kiszállítását követően lehetséges, a Stripe átutalja a megállapodott vételár szolgáltatási díjakkal csökkentett összegét (a “Kifizetés”) az Eladó számára. A pontos időpontot - amikorra várhatóan az Eladó bankszámlájára érkezik a kifizetés - itttekintheti meg. A TicketSwap Local nem felelős a kifizetés bankszámlán időben történő megjelenéséért, és egyáltalán nem érintett a fizetési folyamatban. Amennyiben a TicketSwap Local érvénytelen e-jegyről szóló értesítést küld a Stripe számára illetve (gyanítható) csalás vagy törölt esemény esetén az Eladó részére történő fizetés felfüggeszthető addig, amíg a helyzet nem tisztázódik. Ha a TicketSwap Local szerint ez indookolt, a TicketSwap utasíthatja a Stripe-ot a fizetés visszavonására.

Az EU-törvényeknek történő megfelelőség: A TicketSwap Localra az adatvédelmi irányelvek vonatkoznak. A fizetési szolgáltatók a saját és nyilvános adatbázisok segítségével gyanús viselkedés esetén keresztellenőrzést végeznek. Az ellenőrzés alapján további azonosító dokumentumok benyújtását kérhetik. Ezeknek az azonosító dokumentumai eredeti másolatainak kell lenniük, és nem módosíthatók (pl. nem vízjelezhetők). Az azonosító dokumentumokat az ellenőrzést követően a fizetési szolgáltatók törlik.

Nagy összeg: Az Eladó, aki egyedül vagy „Hasonló eladókkal” együtt 600,00 eurónál magasabb összegben értékesített e-jegyeket vagy ajánlatokat olyan eseményekre, amelyek még nem kerültek megrendezésre (a továbbiakban: „Bizonytalan érték"), a jegy(ek) addig nem kerül(nek) kifizetésre, amíg minden kétséget kizáróan megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő be tudott jutni az eseményre. Hasonló Eladó alatt egyéb, az Eladóéhoz hasonló személyes adatokat használó eladó értendő.

A Bizonytalan értéket a Stripe megőrzi az Eladó számára. Ha az Eladó 600,00 eurónál nagyobb összegű visszaigazolással rendelkezik, akkor az Eladót mindig meg fogják kérdezni, mielőtt megjelenne egy új e-jegye a Platformon.

Értékesítés visszavonása: A TicketSwap Localnak érdeke a Vevő és Eladó közti vásárlási megállapodás megfelelő végrehajtása. A Vásárlási megállapodásnak tehát van egy a TicketSwap Local javát szolgáló visszavonhatatlan harmadik fél záradéka, amely lehetővé teszi, hogy a TicketSwap Local megkövetelje a vásárlási megállapodásnak való megfelelést, felbontsa a vásárlási megállapodást, vagy érvénytelenítse a vásárlási megállapodást, ha a Vevő vagy az Eladó nem tartotta be a Jegymegállapodás feltételeit.

Ingyenes jegyek: Az Eladó nem adhat el olyan jegyet, amelyhez költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők - de nem kizárólagosan - a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek, stb.

Minimális jegyár: A Platformon listázott jegyeket legalább 5 euróért (5 eurónak megfelelő más valutáért) kell kínálni.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A Vevő a felkínált fizetési módok egyikével, online tud fizetni az e-jegyért. Az e-jegy eladásának tranzakciós költségei az Eladási ár 5%át teszik ki, illetve tartalmazzák a fizetések költségeit és az áfát. A vásárlás után az e-jegy azonnal letölthető a Platformról. Ezenkívül azt követően, hogy a Stripe fogadta a kifizetést, a TicketSwap Local biztosítja az e-jegyet i.) a TicketSwap-fiókjának Vásárlásaim lehetősége alatt, illetve ii.) e-mailen keresztül küld egy linket a PDF-fájlhoz. A vásárláskor egy végleges megállapodás jön létre az Eladó és a Vevő között. A termék természetéből adódóan soha nem lehet visszavonni a vásárlást. Miután véglegesítették a tranzakciót, nincs visszalépési lehetősége sem a Vevőnek, sem az Eladónak.

Secure Swap: A Platformon lévő néhány e-jegyet a Secure Swapon keresztül lehet megvásárolni. Amikor a Secure Swapon keresztül eladnak egy jegyet, az eladás után az eredeti e-jegy használhatatlanná válik, ezt egy új, saját névvel rendelkező egyedi e-jegy váltja fel. Így biztos lehet abban a Vevő, hogy a megvásárolt e-jegyet még soha nem használták. A Secure Swap e-jegyet a Secure Swap logóról lehet felismerni. Kattintson ide a Secure Swap működésének megtekintéséhez.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: A Vevő felelős azért, hogy naprakész legyen azzal az eseménnyel kapcsolatban, amelyre e-jegyet vásárolt, és ellenőriznie kell, hogy az eseményt nem halasztották-e el, nem törölték-e vagy az más módon módosult-e (a továbbiakban együttesen „Módosult” vagy „Módosítás”).”).

A helyi TicketSwap minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a vevőket az események Módosításaival kapcsolatban, de ez nem kötelessége.

A helyi TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet a TicketSwap felhasználói (Vevők és Eladók) az események módosításai miatt szenvednek el.

Az esemény törlése esetén az esemény szervezője általában "Kompenzációt" fizet annak a (jogi) személynek, aki közvetlenük a szervezőtől (az Eladótól) szerezte be az arra az eseményre szóló e-jegyeket. E mögött az a szándék húzódik meg, hogy a Kompenzáció (az Eladóval történő kapcsolatfelvétellel vagy anélkül) a Vevő részére kerüljön kifizetésre, mivel a Vevő az e-jegy Platformon keresztül történő beszerzésével annak tulajdonossává vált.**

Megtörténhet, hogy a szervező által fizetett Kompenzáció összege eltér attól az összegtől, amelyet a Vevő fizetett az e-jegyért a Platformon. A TicketSwap sem az Eladó, sem a Vevő felé nem tartozik felelősséggel a fenti "árkülönbség" miatt.

Amikor egy törölt eseményért kárpótlást fizetünk ki a Vevőnek, elvileg különbséget teszünk a Secure Swap elektronikus jegyek és a nem Secure Swap elektronikus jegyek között.

Amennyiben a vásárlás a Secure Swap segítségével történt, a szervező általában közvetlenül lép kapcsolatba a Vevővel (lehetőleg a Platformon keresztül) a törléseket és az esetlegesen hozzájuk kapcsolódó Kompenzációkat illetően. A törölt eseményért járó Kompenzáció általában az Eladó által az elektronikus jegyért kifizetett eredeti összeget foglalja magában (a jegyközvetítő szolgáltatási díjai nélkül). Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amelyet a Vevő a Platformon keresztül fizetett; az ebből fakadó árkülönbözet az eredeti összegnél magasabb vagy alacsonyabb is lehet. A TicketSwap minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy segítse a Vevőt abban, hogy megkapja a kompenzációt a szervezőtől.

Abban az esetben, ha a vásárlás nem a Secure Swap alkalmazáson keresztül történt, az Eladó köteles Kompenzációt igényelni a szervezőtől az elmaradt eseményért, és ezt követően a Visszafizetési feltételeknek megfelelően átutalni azt a Vevő számára. Ennek maximális összege az az összeg, amelyet a Vevő fizetett az elektronikus jegyért. Az Eladó által a Vevő részére átutalt összeget a TicketSwap-on keresztül, a Stripe fizetés-feldolgozó szolgáltatásának használatával kell átutalni. 

Egyes esetekben a törlésre vonatkozó szabályzat eltérhet a fenti folyamatoktól. Mindig a Kompenzáció Vevő részére történő kifizetését kell előnyben részesíteni. A TicketSwap Local nem felelős az árkülönbségért.

**ha egy rendezvényt későbbi időpontra halasztanak, és/vagy más helyszínre helyeznek át, az Eladó a Vevő részére nem köteles Kompenzációt nyújtani. Amennyiben a Vevő nem kívánja a jegyet felhasználni, a Vevő dönthet úgy, hogy maga értékesíti a jegyet a Platformon. A TicketSwap Local nem felelős semmilyen, ebből fakadó árkülönbözetért.

Érvénytelen e-jegy: Fennáll annak a kockázata, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyekről (a Secure Swapos e-jegyeket kivéve) kiderül, hogy érvénytelenek. Az e-jegy érvényességével kapcsolatos kockázatok, illetve az ebből adódó költségek az Eladót és a Vevőt terhelik. Az Eladó a tranzakció véglegesítése után nem használhatja fel újból az e-jegyet. A Vevő csak úgy adhatja tovább a megvásárolt e-jegyét, ha ugyanazt a TicketSwap-fiókot használja, amit az e-jegy megvásárlásakor. Tilos az e-jegyet másik platformon értékesíteni (kivéve a Secure Swapos e-jegyeket).

Ha úgy tűnik, hogy érvénytelen az e-jegy, akkor a TicketSwap Local a megfelelő konzultáció és a probléma megoldása érdekében összehozza az Eladót és a Vevőt egy moderált chatbeszélgetésre. A TicketSwap Local független moderátorként működik közre a Vevő és az Eladó között, és megpróbálja felkutatni a Vevő és az Eladó állításait alátámasztó bizonyítékokat. A vizsgálat alapján a TicketSwap Local eldönti, hogy az Eladónak vissza kell-e fizetnie az érvénytelen jegyek árát a Vevő számára. A Vevő és az Eladó egyaránt köteles a TicketSwap Local döntésének megfelelően együttműködni.

Ha az Eladó nem hajlandó együttműködni, úgy a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy feljelentést tegyen az Eladó ellen, megossza a Vevővel az Eladó személyes adatait a rendőrségi feljelentés érdekében, és (véglegesen) zárolja a fiókját. Minden érvénytelen elektronikus jegyet jelenteni kell a helyi TicketSwap részére. Minden, különböző csatornákon (pl. hitelkártya-társaságokon keresztül) bejelentett vitás kérdés kezelésére csak akkor kerül sor, ha azokat közvetlenül a TicketSwap Local részére is jelentik.

A Vevő az esemény megrendezését követő 30 napon belül jogosult bejelentést tenni az érvénytelen e-jegyről. Ezen időszak lejártát követően a TicketSwap Local semmilyen, érvéntelen jeggyel kapcsolatos kártérítési igényt nem fogad el. 

Visszafizetési feltételek: Abban az esetben, ha az Eladónak kell visszafizetést teljesítenie a Vevő részére, akkor annak a Visszafizetési feltételek szerint kell történnie. Az Eladó által a Vevő részére történő visszafizetés oka lehet többek között, de nem kizárólagosan az érvénytelen e-jegyek értékesítése, az e-jegyekenek a (szolgáltatási díjat is tartalmazó) eredeti ár több mint 120%-áért történő értékesítése, illetve az esemény lemondása.

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz a visszafizetés elősegítésére, ami annyit jelent, hogy közvetít a visszafizetéssel kapcsolatban a Vevő és az Eladó között. A Vevő részére történő visszafizetésnek mindig a TicketSwap Local által javasolt módszereknek megfelelően kell történnie (a Vevő és az Eladó közötti elszámolások saját kockázatra történnek). Az összegek Vevő által az Eladó részére történő átutalását a TicketSwapnak kell megszerveznie a Stripe fizetés-feldolgozási szolgáltatásának használatával. A TicketSwap a Vevő vagy az Eladó tartozásának összegét semmilyen körülmények között semmikor sem tartja vissza. Ha az Eladónak törölt esemény miatt kell visszafizetést teljesítenie a Vevő részére, az Eladónak a kifizetést a szervező által fizetett kompenzáció kézhezvételétől számított 14 napon belül kell teljesítenie. A Vevőnek ebből semmilyen egyéb joga nem keletkezik. Az Eladónak minden más esetben 14 napon belül kell teljesítenie a visszafizetést onnantól, hogy a visszatérítés kibocsájtásra került a Vevő számára. Ha a visszafizetés nem történik meg 14 napon belül, a TicketSwap Local fenntartja magának a jogot arra, hogy segítse a Vevőt abban, hogy egy követelésbehajtási ügynökség segítségével előmozdítsa a visszafizetést. A követelésbehajtási ügynökség által felszámított további díjakat az Eladónak kell megfizetnie.

Kockázatok: A Secure Swap e-jegyeken kívül a Platformon keresztül történő e-jegyvásárlás nem kockázatmentes. A TicketSwap Local arra törekszik, hogy csak biztonságos és sikeres értékesítések történjenek a Platformon, de nem garantálja, hogy a Platformon vásárolt e-jegyek mindig érvényesek, és mindig belépést biztosítanak a kívánt eseményhez. A Secure Swap e-jegyek elvileg mindig érvényesek az adott eseményre.

Felelősség: A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatának következményeképp keletkező károkért, kivéve, ha a kárt szándékosan, súlyos hanyagságból vagy szándékos gondatlanságból okozták. Noha a TicketSwap minden lehetséges intézkedést megtesz az e-jegyek biztonságos megvásárlásának biztosítása érdekében, nem mindig képes garantálni a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának pontosságát. Az e-jegy pontossága vagy érvényessége csak akkor garantálható, ha Secure Swapos e-jegyről van szó. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás, a Platform vagy az e-jegy pontatlanságának következményeiért. A TicketSwap Local előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) bármiféle indoklás nélkül felfüggessze vagy korlátozza a Platformszolgáltatást, illetve a TicketSwap Local semmilyen, ebből fakadó kártérítésre nem kötelezhető.

Visszaélés: Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmi olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megszeg bármilyen jogszabályt vagy rendeletet. Továbbá beleegyezik, hogy:

 1. nem fog fenntartani szabályellenes kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;

 2. nem próbál hozzáférni a Platform korlátozott/védett területeihez;

 3. semmilyen céllal nem küld vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;

 4. nem ellenőrzi, szkenneli vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot.

Ha a TicketSwap Local úgy sejti, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap Local azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Ez azt jelenti, hogy a Platformmegállapodás megszegése esetén jogunkban áll megtartani adatait, és figyelmen kívül hagyni az adatainak a rendszerünkből történő törlésére irányuló kérdését. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap Localnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelmének, (iv) megőrizze a hazai biztonságot, védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és(v) fenntartsa a jogait.

Frissítve: 2020. január 31.