Platform- és jegymegállapodás

ÁLTALÁNOS

Az alábbiak a www.ticketswap.com honlap használatára vonatkozó megállapodások. Ahogyan azt alább olvasni fogja, két különálló megállapodásról van szó. Először közvetlen felhasználói megállapodást köt a TicketSwap platformmal. Minden, ami az Ön fiókjával, adataival és technikájával kapcsolatos, az említett megállapodás tartalmazza. Ezt a megállapodást „Platformmegállapodásnak” nevezik. Másodszor pedig minden egyes jegyvétellel vagy jegyeladással közvetlen, időszakos megállapodásba (on-off agreement) lép a TicketSwap egyik leányvállalatával (a koncert vagy esemény helszínétől függően a Kereskedelmi Kamara 66696267 szám alatt regisztrált TicketSwap Netherlands B.V.-vel, vagy a Kereskedelmi Kamara 66696348 szám alatt regisztrált TicketSwap International B.V.-vel, a továbbiakban: „TicketSwap Local”). Ez a megállapodás a „Contrato para la plataforma y Contrato para entradas”. A Platform- és Jegymegállapodásban kizárólag a holland jogszabályok érvényesek. A vitákat a kompetens amszterdami bírósághoz fogják benyújtani.

PLATFORMMEGÁLLAPODÁS

Alkalmazhatóság: A jelen platformmegállapodást a TicketSwap B.V. hozta létre („TicketSwap”), amely a Rokin 75, 1012 KL Amszterdam címen található, illetve a Kereskedelmi Kamara 59084952 szám alatt lett regisztrálva. Amennyiben használja a platformot, „Felhasználóként” megállapodást köt a TicketSwappal (a „Platformmegállapodás”). A „Jegymegállapodás” címszó alatt található cikkek nem vonatkoznak a TicketSwapra. A TicketSwap fenntartja a jelen Platformmegállapodás megváltoztatásához való jogát. A TicketSwap Platform használatával Ön elfogadja a jelen Platformmegállapodás legújabb változatát. A Platform használatakor Önnek el kell fogadnia a Platformmegállapodásban történt összes változtatást.

Platformszolgáltatás: Az online digitális platformján (a „Platform”) keresztül a TicketSwap olyan szolgáltatást nyújt, amellyel eseményekre (mint például koncertekre, bulikra, fesztiválokra) szóló e-jegyeket adhat el és vehet meg (a „Platformszolgáltatás”).

Regisztráció: Az e-mail-címével vagy a Facebook-fiókjával regisztrálhat a Platformszolgáltatásra. Minden megadott személyes adatnak valósnak kell lennie. Minden személynek csak egy regisztrált fiókja lehet.

Adatvédelem: A TicketSwap az Adatvédelmi törvénynek (DPA) és (a 2018 májusától hatályban lévő) Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően védi az Ön adatait. A TicketSwap annak érdekében dolgozza fel az Ön által megadott adatokat, hogy lehetővé tudja tenni a Platformszolgáltatást és az azzal kapcsolatos kommunikációt. További információért lásd a honlapunkon lévő Adatvédelmi szabályzatot.

Személyes felhasználás: A TicketSwap Platformszolgáltatást személyes felhasználásra tervezték. Megakadályozzuk, hogy kereskedők vagy egyéb kereskedelmi felek visszaéljenek az oldal használatával. Tilos parancsfájlok, (részlegesen) automatizált programok vagy egyéb prioritásnövelő módszerek használata, amely a Felhasználó (végleges) kizárásához vezethet.

Jogi felelősség: A TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen a platformszolgáltatás vagy a platform használatának következtében szenved el, úgymint a vevő vagy az eladó által elszenvedett veszteségek egy esemény módosítása miatt (lásd még „Az esemény módosításai”), hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálhatja a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának megfelelőségét.A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatásban vagy Platformon lévő (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A TicketSwap előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza a Platformszolgáltatást bármiféle indoklás nélkül, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Fizetési szolgáltatás: A Felhasználók a TicketSwapon történő fizetésfeldolgozó szolgáltatásait (egyes esetekben) a Stripe biztosítja, és ezen esetekben a Stripe-pal összekapcsolt számlaszeerződés hatóköre alá tartoznak a szolgáltatások. A megállapodásban szerepelnek a Stripe Felhasználási feltételek is (együttesen a „Stripe szolgáltatások megállapodása”). Azzal, hogy beleegyezik a Platformmegállapodásba, vagy továbbra is a TicketSwap Felhasználója marad, Ön beleegyezik, hogy betartja a Stripe szolgáltatások megállapodását, amit a Stripe időről időre módosíthat. Annak a feltételeként, hogy a TicketSwap engedélyezze a Stripe-on keresztüli fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, Ön beleegyezik, hogy a TicketSwapnak pontos és teljeskörű adatokat szolgáltat saját magáról és a vállalkozásáról, továbbá felhatalmazza a TicketSwapot, hogy megossza ezeket, illetve a Stripe által nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciós adatokat.

Visszaélés: A Platformszolgáltatás használatának feltételeként Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmi olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megszeg bármilyen jogszabályt vagy rendeletet.

Továbbá beleegyezik, hogy:

  1. nem fog fenntartani helytelen kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;
  2. nem fog hozzáférni a Platform korlátozott/védett területeihez;
  3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;
  4. nem ellenőrzi, szkenneli vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot *; és
  5. nem használ parancsfájlokat, (részben) automatizált programokat vagy más módszereket a vásárlás prioritásának megszerzéséhez.

* ha bármilyen biztonsági rést észlel, kérjük, lépjen tovább erre az oldalra.

Ha a TicketSwap úgy sejti, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként a felmerülő ügyek megoldásáig vagy azon túl is megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Tehát, ha megsérti a Platformmegállapodást, azon jogunk, hogy megtartsuk az Ön adatait, felülírja az adatvédelmi szabályokat, miszerint Ön kérelmezheti, hogy töröljük az Ön adatait a rendszereinkből. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwapnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) megőrizze a hazai biztonságot, védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

Panaszkezelési eljárás: Ha bármilyen panasza van a TicketSwap Platformmal vagy Platformszolgáltatással kapcsolatban, kérjük tájékoztasson bennünket. Kérjük, hogy küldje el a panaszát (a lehető legrészletesebben leírva) a complaints@ticketswap.com címre. Továbbá beküldheti a panaszát annak a piros gombnak a használatával, amelyet minden oldalon jobb felől talál.

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Platformon eladásra szeretne kínálni egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet venni, akkor létrejön egy megállapodás Ön (mint Felhasználó) és a TicketSwap Local között. Hogy mely jogi személlyel jön létre a jelen Jegymegállapodás, az attól függ, hogy az adott e-jegy melyik helyszínen megrendezett eseményre szól. A TicketSwap Local fenntartja a jelen Jegymegállapodás megváltoztatásához való jogát. Ha eladásra kínál vagy vesz egy (új) e-jegyet, és a Jegymegállapodásban változtatásokat eszközöltek, akkor meg fogjuk kérni, hogy fogadja el a Jegymegállapodás legújabb változatát.

Vásárlási megállapodás: A jegy „Eladója” és „Vevője” között létrejön egy Vásárlási megállapodás.

E-jegyek eladása

E-jegyek [feltöltés] feltöltése: Eladóként a Platformon úgy kínálhat eladásra egy e-jegyet, hogy feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak a jegy szolgáltatója által kibocsátott eredeti digitális változatnak kell lennie. Az eladó e-jegyek eladására jogosult kell, hogy legyen. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy megváltoztatott fájljai nem engedélyezettek. Az Eladó - amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát - bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát. A félreértések elkerülése végett: amint a vevő jelzi a jegyvásárlási szándékát - lefoglalja a jegyet - az Eladónak kötelessége eladni az e-jegyet a Vevőnek. Miután a Vevő megvette a jegyet, az adott Vevővel létrejön egy végleges megállapodás.

Az e-jegy leírása: Az Eladó, amennyire csak lehet, teljeskörűen és a valóságnak megfelelően kitölti az e-jegy adatait. Ezen adatok között mindenképpen szerepelnie kell az esemény nevének, a jegy árának és a Vevő személyes bankszámlájának. Továbbá az Eladó tölti ki a normál jegyektől eltérő belépési jogosultságok adatait is (pl.: korábbi belépés, későbbi belépés, gyermekjegy, CJP-belépő, stb.). A bankszámlának a Stripe Connect* által támogatott országokon belül, illetve Lengyelország és Magyarország által támogatottnak kell lennie. Az Eladó adja meg az alábbiak közül kiválasztható valutát: EUR, USD, GBP, DKK, SEK, HUF, PLN, NOK, CHF, CAD vagy AUD... Ha az e-jegy egy bizonyos szektorra vagy székre vonatkozik, akkor az Eladónak egyértelműen jeleznie kell az ülésszámot a „leírás” mezőben vagy az „ülésszám” lehetőségnél (ha elérhető). A TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a kínált e-jegy adatait a feltöltött e-jegy adataihoz igazítsa.

* kivéve Hong Kong, Japán, Új-Zéland és Szingapúr.

Költség és ár: Az Eladó határozza meg a Platformon kínált minden e-jegy eladási árát (az „Eladási ár"), figyelembe véve, hogy ez az ár nem lehet magasabb az e-jegy eredeti árának 120%-ánál (beleértve a szolgáltatási díjakat is). Egyes országokban (maximum ár) a korlátozások az online ajánlatokra vagy az e-jegyek újbóli eladására is vonatkoznak. Az Eladónak meg kell felelnie a helyi jogszabályoknak. Minden olyan e-jegy után, aminél létrejött a vásárlási megállapodás, az Eladó az Eladási ár 5%-át (áfával együtt) („Szolgáltatási díjak") köteles megfizetni a „TicketSwap Localnak”. Az összeg kifizetése kompenzálás útján történik. Az Eladó megkapja az Eladási ár 95%-át.

ÁFA: A Platformon keresztül Eladó által eladott e-jegyek áfáját már az előtt ki kellett fizetni - az eredeti jegy megvételekor -, hogy az Eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A TicketSwap Local a tranzakció során a Vevővel, illetve az Eladóval a közvetítési költségek után fizettet áfát.

Az eladott e-jegyek: Az eladás teljesítése után az Eladó kapni fog egy megerősítő e-mailt, ezután pedig automatikusan eltávolítják a Platformról az eladott e-jegyet. Az Eladónak a Platformon meg kell erősítenie, hogy az e-jegy valóban eladásra került. Az Eladónak kötelessége megsemmisítenie az eladott e-jegy minden másolatát. Az Eladó az e-jegy eladását követően továbbá nem kínálhatja eladásra a már eladott e-jegyet.

Fizetés az Eladónak: Az e-jegy eladását és átadását követően, amint csak lehet, a TicketSwap a Szolgáltatási díjak levonása után át fogja utalni a megadott Eladási árat (a „Fizetés”) az Eladónak. A pontos időpontot - amikorra várhatóan az Eladó bankszámlájára érkezik a kifizetés - itt tekintheti meg. A TicketSwap nem vállal felelősséget azokért a kifizetésekért, amelyek időben megjelennek a bankszámlán. Az érvénytelen e-jegyről szóló értesítést követően (gyanítható) csalás vagy törölt esemény esetén az Eladó részére történő fizetés felfüggeszthető addig, amíg a helyzet nem tisztázódik. Ha a TicketSwap jogosnak látja, akkor a TicketSwap törölheti a Fizetést.

Nagy összeg: Az Eladó, aki egyedül vagy „Hasonló eladókkal” együtt 570,00 eurónál magasabb összegben értékesített e-jegyeket vagy ajánlatokat olyan eseményekre, amelyek még nem kerültek megrendezésre (a továbbiakban: „Bizonytalan érték"), a jegy(ek) addig nem kerül(nek) kifizetésre, amíg megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő be tudott jutni az eseményre. Hasonló eladók azok, akik az Eladóval megegyező bankszámlát, e-mail-címet, telefonszámot vagy egyéb adatokat használnak.

A Bizonytalan értéket a TicketSwap Local zárolja az Eladó számára. Ehhez a TicketSwap Local egy harmadik fél fiókját használja. Ha az Eladó 570,00 eurónál nagyobb összegű visszaigazolással rendelkezik, akkor az Eladót mindig meg fogják kérdezni, mielőtt megjelenne egy új e-jegye a Platformon.

Lemondási díj: A TicketSwap Localnak érdeke a Vevő és Eladó közti vásárlási megállapodás megfelelő végrehajtása. A Vásárlási megállapodásnak tehát van egy a TicketSwap Local javát szolgáló visszavonhatatlan harmadik fél záradéka, amely lehetővé teszi, hogy a TicketSwap Local megkövetelje a vásárlási megállapodásnak való megfelelést, felbontsa a vásárlási megállapodást, vagy érvénytelenítse a vásárlási megállapodás, ha a Vevő vagy az Eladó nem tartotta be a Jegymegállapodás feltételeit.

Ingyenes jegyek: Az Eladó nem adhat el olyan jegyet, amelyhez költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők - de nem kizárólagosan - a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek, stb.

Minimális jegyár: A Platformon listázott jegyeket legalább 5 euróért (5 eurónak megfelelő más valutáért) kell kínálni.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A Vevő a felkínált fizetési módok egyikével, online tud fizetni az e-jegyért. Az e-jegy eladásának tranzakciós költségei az Eladási ár 5%át teszik ki, illetve tartalmazzák a fizetések költségeit és az áfát. A vásárlás után az e-jegy azonnal letölthető a Platformról. Továbbá a fizetést követően, amint lehet, a TicketSwap Local elérhetővé teszi az e-jegyet i.) a TicketSwap-fiókjának Vásárlásaim lehetősége alatt, illetve ii.) e-mailen keresztül küld egy linket a PDF-fájlhoz. A vásárláskor egy végleges megállapodás jön létre az Eladó és a Vevő között. A termék természetéből adódóan soha nem lehet visszavonni a vásárlást. Miután véglegesítették a tranzakciót, nincs visszalépési lehetősége sem a Vevőnek, sem az Eladónak.

Secure Swap: A Platformon lévő néhány e-jegyet a Secure Swapon keresztül lehet megvásárolni. Amikor a Secure Swapon keresztül eladnak egy jegyet, az eladás után az eredeti e-jegy használhatatlanná válik, ezt egy új, saját névvel rendelkező egyedi e-jegy váltja fel. Így biztos lehet abban a Vevő, hogy a megvásárolt e-jegyet még soha nem használták. A Secure Swap e-jegyet a Secure Swap logóról lehet felismerni. Kattintson ide a Secure Swap működésének megtekintéséhez.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: A vevő felelőssége, hogy naprakész legyen azt az eseményt illetően, amelyre elektronikus jegyet vásárolt, és saját magának kell ellenőriznie, hogy nem halasztották-e el, törölték-e vagy módosították-e bármi egyéb módon (a továbbiakban együttesen: „módosult” vagy „módosítás”).

A helyi TicketSwap minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a vevőket az események módosításaival kapcsolatban, de ez nem kötelessége.

A helyi TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet a TicketSwap felhasználói (vevők és eladók) az események módosításai miatt szenvednek el.

Ha egy eseményt törölnek, az esemény szervezője általában „kárpótlást” nyújt annak a (jogi) személynek, aki az eseményre szóló elektronikus jegyet közvetlenül a szervezőtől szerezte be. A szándék az, hogy ez a kárpótlás a vevőnek ki legyen fizetve (az eladóval való kapcsolatfelvétellel vagy anélkül), mivel a platformon keresztül elektronikus jegyet szerezve a vevő vált tulajdonossá.**

Előfordulhat, hogy a szervezőtől származó kárpótlás eltér attól az összegtől, amelyet a vevő a platformon fizetett az elektronikus jegyért. A helyi TicketSwap nem felel a fenti „árkülönbözetért” sem a vevőnek, sem az eladónak.

Amikor egy törölt eseményért kárpótlást fizetünk ki a vevőnek, elvileg különbséget teszünk a Secure Swap elektronikus jegyek és a nem Secure Swap elektronikus jegyek között.

Amennyiben a vásárlás Secure Swap segítségével történt, a szervező általában közvetlenül lép kapcsolatba a vevővel (lehetőleg a platformon keresztül) a törléseket és az esetlegesen hozzájuk kapcsolódó kárpótlásokat illetően. A törölt eseményért való kárpótlás általában az eladó által az elektronikus jegyért kifizetett eredeti összeget foglalja magában (a jegyközvetítő szolgáltatási díjai nélkül). Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amelyet a vevő a platformon keresztül fizetett; az ebből fakadó árkülönbözet az eredeti összegnél magasabb vagy alacsonyabb is lehet. A szervező a kárpótlást általában a helyi TicketSwap részére utalja, és ezt követően a helyi TicketSwap adja meg a kárpótlást a vevőnek.

Amennyiben a vásárlás nem a Secure Swap közvetítésével történt, az eladó köteles követelést benyújtani a szervező által a törölt eseményért felajánlott bármely kárpótlásra, majd ezt átutalni a helyi TicketSwap részére, a vevő számlájára. Ennek maximális összege az az összeg, amelyet a vevő fizetett az elektronikus jegyért. A helyi TicketSwap átutalja ezt az összeget a vevőnek.

Egyes esetekben a törlésre vonatkozó szabályzat eltérhet a fenti folyamatoktól. A kívánatos megoldás mindig az, hogy a kárpótlást a vevőnek fizessék ki, a TicketSwap pedig nem felel az árkülönbözetekért.

**ha egy rendezvényt későbbi időpontra halasztanak, és/vagy más helyszínre helyeznek át, az eladó a vevő részére nem köteles kárpótlást nyújtani. Ilyen esetekben. Amennyiben a vevő nem kívánja a jegyet felhasználni, vevő dönthet úgy, hogy önmaga értékesíti a jegyet a platformon. A helyi TicketSwap nem felelős semmilyen, ebből fakadó árkülönbözetért.

Érvénytelen e-jegy: Fennáll annak a kockázata, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyekről (kivéve a Secure Swapos e-jegyeket) kiderül, hogy érvénytelenek. Az e-jegy érvényességével kapcsolatos kockázatok, illetve az ebből adódó költségek az Eladót és a Vevőt terhelik. Az Eladó a tranzakció véglegesítése után nem használhatja fel újból az e-jegyet. A Vevő csak úgy adhatja tovább a megvásárolt e-jegyét, ha ugyanazt a TicketSwap-fiókot használja, amit az e-jegy megvásárlásakor. Ha úgy tűnik, hogy érvénytelen az e-jegy, akkor a TicketSwap Local a megfelelő konzultáció és a probléma megoldása érdekében összehozza az Eladót és a Vevőt egy moderált chatbeszélgetésre. Ha az Eladó nem hajlandó együttműködni, úgy a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy feljelentést tegyen az Eladóról és (véglegesen) zárolja a fiókját. Minden érvénytelen elektronikus jegyet jelenteni kell a helyi TicketSwap részére. Bármely különböző csatornákon (pl. hitelkártya-vállalatokon keresztül) bejelentett vitás kérdés kezelésére csak akkor kerül sor, ha azokat közvetlenül a helyi TicketSwap részére is jelentik.

Kockázatok: A Secure Swap e-jegyeken kívül a Platformon keresztül történő e-jegy vásárlás nem kockázatmentes. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap Local igyekszik csak biztonságos és sikeres tranzakciókat biztosítani a Platformon, nem tudja garantálni, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyek mindegyike érvényes és mindig belépést nyújtanak majd a kívánt eseményre. A Secure Swap e-jegyek elvileg mindig érvényesek az adott eseményre.

Felelősség: A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatából eredő károkért, kivéve, ha a kárt szándékosan, súlyos hanyagságból vagy szándékos gondatlanságból okozták. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának megfelelőségét. A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatásban vagy a Platformon lévő (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A TicketSwap előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza a Platformszolgáltatást bármiféle indoklás nélkül, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Visszaélés: Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmi olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megszeg bármilyen jogszabályt vagy rendeletet. Továbbá beleegyezik, hogy:

  1. nem fog fenntartani helytelen kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;
  2. nem fog hozzáférni a Platform korlátozott/védett területeihez;
  3. semmilyen céllal nem küld vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;
  4. nem ellenőrzi, szkenneli vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot.

Ha a TicketSwap Local úgy sejti, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap Local azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként a felmerülő ügyek megoldásáig vagy azon túl is megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Tehát, ha megsérti a Platformmegállapodást, azon jogunk, hogy megtartsuk az Ön adatait felülírja az adatvédelmi szabályokat, miszerint Ön kérelmezheti, hogy töröljük az Ön adatait a rendszereinkből. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap Localnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) megőrizze a hazai biztonságot, védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

Több mint 3 500 000 boldog felhasználó összesen 20 különböző országból!

Zsuzsa

Nagyon örültem a jegynek és azt gondolom jó megoldás a vevőnek és az eladónak is.

Éva

Nagyon hasznos app. Örülök hogy rátaláltam erre a lehetőségre🙂

Adrián

1-ből 1 = jól működik, gyors és megbízható.

Ilona

A telefonos app csak a foglalásig működött fizetni e-mailen keresztül tudtam.

Gábor

Eddig nagyon elegedett vagyok vele, gyors, egyszeru es megbizhato hely.

Zsófia

Problémám volt, hogy a jegy kategóriám nem volt fent, de percek alatt megoldották

Éva

Minden rendben működött! Köszi!

Zsuzsa

Számomra biztonságot jelent, eddig még nem kellett csalódnom.

Mark

Maximálisan biztonságos jegyvásárlás másodkézből. Pöpec.

Mihály

Tegnap (vasárnap) felraktam 2 jegyet, pár órán belül elment. Ma más utalták is a pénzt. Tökéletes!

Tímea

Egy sikeres vásárlás után, amit sok elbukott jegy után végre pozitív élménynek mondhatok. :)

Rita

Jól működik minden rendben volt

Janika

Nagyon hasznos app. Néhány napja találtam rá, máskor is nagyon jó lett volna, ha van ilyen. :)

Bognár

Great service for people in need :)

Sanya

jól szkriptelt oldal :) minden ami kell feature megvan benne, stabil, és átlátható :)

Dániel

Most használtam először, de nagyon tetszik az oldal, csak ajánlani tudom!

Oliver

Eddig teljességgel meg vagyok elégedve.

Gábor Szabolcs

Gyors, biztonságos, egyszerű, hatékony! ;-)

Irén

Javasolni tudom, ha biztonsagosan szeretnel e-jegyet venni masodkezbol. Nekem bevalt, koszonom! :)

Csilla

Jó jegyvásárlási lehetőség a TicketSwap.

Zsuzsa

Nagyon örültem a jegynek és azt gondolom jó megoldás a vevőnek és az eladónak is.

Éva

Nagyon hasznos app. Örülök hogy rátaláltam erre a lehetőségre🙂

Adrián

1-ből 1 = jól működik, gyors és megbízható.

Ilona

A telefonos app csak a foglalásig működött fizetni e-mailen keresztül tudtam.

Gábor

Eddig nagyon elegedett vagyok vele, gyors, egyszeru es megbizhato hely.

Zsófia

Problémám volt, hogy a jegy kategóriám nem volt fent, de percek alatt megoldották

Éva

Minden rendben működött! Köszi!

Zsuzsa

Számomra biztonságot jelent, eddig még nem kellett csalódnom.

Mark

Maximálisan biztonságos jegyvásárlás másodkézből. Pöpec.

Mihály

Tegnap (vasárnap) felraktam 2 jegyet, pár órán belül elment. Ma más utalták is a pénzt. Tökéletes!

Tímea

Egy sikeres vásárlás után, amit sok elbukott jegy után végre pozitív élménynek mondhatok. :)

Rita

Jól működik minden rendben volt

Janika

Nagyon hasznos app. Néhány napja találtam rá, máskor is nagyon jó lett volna, ha van ilyen. :)

Bognár

Great service for people in need :)

Sanya

jól szkriptelt oldal :) minden ami kell feature megvan benne, stabil, és átlátható :)

Dániel

Most használtam először, de nagyon tetszik az oldal, csak ajánlani tudom!

Oliver

Eddig teljességgel meg vagyok elégedve.

Gábor Szabolcs

Gyors, biztonságos, egyszerű, hatékony! ;-)

Irén

Javasolni tudom, ha biztonsagosan szeretnel e-jegyet venni masodkezbol. Nekem bevalt, koszonom! :)

Csilla

Jó jegyvásárlási lehetőség a TicketSwap.

Zsuzsa

Nagyon örültem a jegynek és azt gondolom jó megoldás a vevőnek és az eladónak is.

Éva

Nagyon hasznos app. Örülök hogy rátaláltam erre a lehetőségre🙂

Adrián

1-ből 1 = jól működik, gyors és megbízható.

Ilona

A telefonos app csak a foglalásig működött fizetni e-mailen keresztül tudtam.

Gábor

Eddig nagyon elegedett vagyok vele, gyors, egyszeru es megbizhato hely.

Zsófia

Problémám volt, hogy a jegy kategóriám nem volt fent, de percek alatt megoldották

Éva

Minden rendben működött! Köszi!

Zsuzsa

Számomra biztonságot jelent, eddig még nem kellett csalódnom.

Mark

Maximálisan biztonságos jegyvásárlás másodkézből. Pöpec.

Mihály

Tegnap (vasárnap) felraktam 2 jegyet, pár órán belül elment. Ma más utalták is a pénzt. Tökéletes!

Tímea

Egy sikeres vásárlás után, amit sok elbukott jegy után végre pozitív élménynek mondhatok. :)

Rita

Jól működik minden rendben volt

Janika

Nagyon hasznos app. Néhány napja találtam rá, máskor is nagyon jó lett volna, ha van ilyen. :)

Bognár

Great service for people in need :)

Sanya

jól szkriptelt oldal :) minden ami kell feature megvan benne, stabil, és átlátható :)

Dániel

Most használtam először, de nagyon tetszik az oldal, csak ajánlani tudom!

Oliver

Eddig teljességgel meg vagyok elégedve.

Gábor Szabolcs

Gyors, biztonságos, egyszerű, hatékony! ;-)

Irén

Javasolni tudom, ha biztonsagosan szeretnel e-jegyet venni masodkezbol. Nekem bevalt, koszonom! :)

Csilla

Jó jegyvásárlási lehetőség a TicketSwap.

Mutasd a visszajelzéseket