Platform- és jegymegállapodás

Platform- és jegymegállapodás

ÁLTALÁNOS

Az alábbiak a www.ticketswap.com honlap használatára vonatkozó megállapodások. Ahogyan azt alább olvasni fogja, két különálló megállapodásról van szó. Először közvetlen felhasználói megállapodást köt a TicketSwap platformmal. Mindent, ami az Ön fiókjával, adataival és a technikával kapcsolatos, az említett megállapodás tartalmazza. Ezt a megállapodást „Platformmegállapodásnak” nevezik. Másodszor pedig minden egyes jegyvétellel vagy jegyeladással közvetlen, időszakos megállapodásba (on-off agreement) lép a TicketSwap egyik leányvállalatával (a koncert vagy esemény helyszínétől függően a Kereskedelmi Kamara 66696267 számon regisztrált TicketSwap Netherlands B.V.-vel, vagy a Kereskedelmi Kamara 66696348 számon regisztrált TicketSwap International B.V.-vel, a továbbiakban: „TicketSwap Local”). Ez a megállapodás a „Jegymegállapodás”. A Platform- és Jegymegállapodásban kizárólag a holland jogszabályok érvényesek. A vitákat a kompetens amszterdami bírósághoz fogják benyújtani.

PLATFORMMEGÁLLAPODÁS

Alkalmazhatóság: A jelen platformmegállapodást a TicketSwap B.V. hozta létre („TicketSwap”), amely a Rokin 75, 1012 KL Amszterdam címen található, illetve a Kereskedelmi Kamara az 59084952 számon lett jegyezte be. Amennyiben használja a platformot, „Felhasználóként” megállapodást köt a TicketSwappal (a „Platformmegállapodás”). A „Jegymegállapodás” címszó alatt található cikkek nem vonatkoznak a TicketSwapra. A TicketSwap fenntartja a jelen Platformmegállapodás módosításához való jogát. A Platformszolgáltatás igénybevételekor Önnek el kell fogadnia a Platformmegállapodásban történt összes változtatást.

Platformszolgáltatás: Az online digitális platformján (a „Platform”) keresztül a TicketSwap olyan szolgáltatást nyújt, amellyel eseményekre (mint például koncertekre, partikra, fesztiválokra) szóló e-jegyeket adhat el és vásárolhat meg (a „Platformszolgáltatás”).

Regisztráció: Az e-mail-címével vagy a Facebook-fiókjával regisztrálhat a Platformszolgáltatásra. Minden megadott személyes adatnak valósnak kell lennie. Minden személynek csak egy regisztrált fiókja lehet.

Adatvédelem: A TicketSwap az Adatvédelmi törvénynek (DPA) és (a 2018 májusától hatályban lévő) Általános adatvédelmi rendeletnek megfelelően védi az Ön adatait. A TicketSwap annak érdekében dolgozza fel az Ön által megadott adatokat, hogy lehetővé tudja tenni a Platformszolgáltatás igénybevételét és az azzal kapcsolatos kommunikációt. További információkért lásd a honlapunkon található Adatvédelmi szabályzatot.

Személyes felhasználás: A TicketSwap Platformszolgáltatását személyes felhasználásra tervezték. Megakadályozzuk, hogy kereskedők vagy egyéb kereskedelmi felek visszaéljenek az oldal használatával. Tilos parancsfájlok, (részlegesen) automatizált programok vagy az vásárlások prioritását növelő egyéb módszerek használata, amely a Felhasználó (végleges) kizárásához vezethet.

Jogi felelősség: A TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen a platformszolgáltatás vagy a platform használatának következtében szenved el, úgymint a Vevő vagy az Eladó által elszenvedett veszteségek egy esemény módosítása miatt (lásd még „Az esemény módosításai”), hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a Platformszolgáltatás megfelelőségét vagy a Platform tartalmának pontosságát. A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatással vagy a Platformmal kapcsolatos (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A TicketSwap jogosult arra, hogy előzetes értesítés és indokolás nélkül (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza ezek használatát vagy megszüntesse a Platformszolgáltatást, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Fizetési szolgáltatás: A Felhasználóknak a TicketSwapon történő fizetésfeldolgozó szolgáltatásait (egyes esetekben) a Stripe biztosítja, és ezen esetekben a szolgáltatások a Stripe-pal összekapcsolt számlaszerződés hatálya alá tartoznak, amely szerződés tartalmazza a Stripe felhasználási feltételeket is (együttesen a „Stripe szolgáltatási megállapodás”). Azzal, hogy beleegyezik a Platformmegállapodásba, vagy továbbra is a TicketSwap Felhasználója marad, Ön elfogadja a mindenkor hatályos Stripe szolgáltatási megállapodást. Annak feltételeként, hogy a TicketSwap engedélyezze a Stripe-on keresztüli fizetésfeldolgozási szolgáltatásokat, Ön beleegyezik, hogy pontos és teljeskörű adatokat szolgáltat a TicketSwapnak saját magáról és a vállalkozásáról, továbbá felhatalmazza a TicketSwapot, hogy megossza ezeket, illetve a Stripe által nyújtott fizetésfeldolgozási szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tranzakciós adatokat.

Visszaélés: A Platformszolgáltatás igénybevételének feltételeként Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmilyen olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megsért bármilyen jogszabályt vagy rendeletet.

Továbbá beleegyezik, hogy:

  1. nem színlel helytelen kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;
  2. nem fér hozzá a Platform korlátozott/védett területeihez;
  3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;
  4. nem ellenőrzi, vizsgálja meg vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot *; és
  5. nem használ parancsfájlokat, (részben) automatizált programokat vagy más módszereket a vásárlás prioritásának növeléséhez.

* ha bármilyen biztonsági rést észlel, kérjük, lépjen erre az oldalra.

Ha a TicketSwap feltételezi, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Meg nem felelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy nyilvántartásunkban megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat esetleges későbbi azonosítás céljából. Tehát, ha megsérti a Platformmegállapodást, azon jogunk, hogy megőrizzük az Ön adatait felülírja az adatvédelmi szabályokat, miszerint Ön kérelmezheti, hogy töröljük az adatait a rendszereinkből. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap bármikor jogosult az információk nyilvánosságra hozatalára annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági végzést hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) szolgálja a nemzetbiztonságot és -védelmet, megőrizze a közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet, valamint (v) fenntartsa a jogait.

Panaszkezelési eljárás: Ha bármilyen panasza merül fel Platformmal vagy Platformszolgáltatással kapcsolatban, kérjük tájékoztassa a TicketSwapot. Kérjük, hogy küldje el a panaszát (a lehető legrészletesebben leírva) a complaints@ticketswap.com címre. Panaszát továbbá beküldheti a piros gombra kattintva, amelyet minden oldal jobb oldalán talál.

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Platformon eladásra kínál egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet venni, akkor létrejön egy megállapodás Ön (mint Felhasználó) és a TicketSwap Local között. Hogy mely jogi személlyel jön létre a jelen Jegymegállapodás, az attól függ, hogy az adott e-jegy milyen helyszínen megrendezett eseményre szól. A TicketSwap Local fenntartja a jelen Jegymegállapodás módosításához való jogát. Ha eladásra kínál vagy vesz egy (új) e-jegyet, és a Jegymegállapodás módosult, akkor el kell fogadnia a Jegymegállapodás legújabb változatát.

Vásárlási megállapodás: A jegy „Eladója” és „Vevője” között létrejön egy Vásárlási megállapodás.

E-jegyek eladása

E-jegyek [feltöltés] feltöltése: Eladóként a Platformon úgy kínálhat eladásra e-jegyet, ha feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak a jegykibocsátótól származó eredeti digitális változatnak kell lennie. Az Eladónak e-jegyek eladására jogosult kell lennie. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy módosított fájljai nem engedélyezettek. Az Eladó – amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát – bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát. A félreértések elkerülése végett: amint a Vevő lefoglalja a jegyet, az Eladónak köteles eladni az e-jegyet a Vevőnek. Miután a Vevő megvette a jegyet, az adott Vevővel létrejön egy végleges megállapodás.

Az e-jegy leírása: Az Eladó, amennyire csak lehet, hiánytalanul és a valóságnak megfelelően kitölti az e-jegy adatait. Ezen adatok között mindenképpen szerepelnie kell az esemény nevének, a jegy árának és a Vevő személyes bankszámlájának. Továbbá az Eladó tölti ki a normál jegyektől eltérő belépési jogosultságok adatait is (pl.: korábbi belépés, későbbi belépés, gyermekjegy, CJP-belépő stb.). A bankszámlának az itt felsorolt országok egyikében kell lennie. Az Eladó beállítja a hirdetés pénznemét az egyik támogatott pénznemre. Amennyiben az e-jegy egy bizonyos szektorra vagy székre vonatkozik, akkor az Eladónak egyértelműen jeleznie kell az ülésszámot a „leírás” mezőben vagy (amennyiben elérhető) az „ülésrend” lehetőségnél. A TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a kínált e-jegy adatait a feltöltött e-jegy adataihoz igazítsa.

Költség és ár: Az Eladó határozza meg a Platformon kínált minden e-jegy eladási árát (az „Eladási ár”), figyelembe véve, hogy ez az ár nem lehet magasabb az e-jegy eredeti árának 120%-ánál (beleértve a szolgáltatási díjakat is). Egyes országokban (maximális ár-) korlátozások vonatkoznak az online ajánlatokra vagy az e-jegyek újbóli eladására is. Az Eladónak meg kell felelnie a helyi jogszabályoknak. Minden olyan e-jegy után, amelyre vonatkozóan vásárlási megállapodás jött létre, az Eladó az Eladási ár 5%-át (áfával együtt) („Szolgáltatási díjak”) köteles megfizetni a TicketSwap Local részére. Ezen összeg kifizetésére beszámítás útján kerül sor. Az Eladót így az Eladási ár 95%-a illeti meg.

Abban az esetben, ha az e-jegyet az eredeti ár 120%-át meghaladó összegért adják el (beleértve a szolgáltatási díjakat is), a TicketSwap Local fenntartja a jogot a vásárlás sztornírozására vagy az eredeti ár 120%-án felüli összegének (beleértve a szolgáltatási díjakat is) elszámolására. A TicketSwap Local dönt arról, hogy erre mikor kerül sor, a Vevőnek pedig semmilyen joga nem származik ebből.

Amennyiben az Eladó már megkapta az összeget, az Eladó a Visszafizetési feltételek értelmében köteles megfizetni az eredeti ár 120%-án (beleértve a szolgáltatási díjakat is) felüli összeget a TicketSwap Local részére.

 

ÁFA: Az Eladó által a Platformon eladott e-jegyek áfáját már az előtt meg kellett fizetni – az eredeti jegy megvételekor –, hogy az Eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A TicketSwap Local a tranzakció során a Vevőnek, valamint a közvetítési költségek után az Eladónak számol fel áfát.

Az eladott e-jegyek: Az eladás teljesítése után az Eladó visszaigazoló e-mailt kap, ezután pedig automatikusan eltávolítják a Platformról az eladott e-jegyet. Az Eladónak a Platformon meg kell erősítenie, hogy az e-jegy valóban eladásra került. Az Eladónak kötelessége megsemmisítenie az eladott e-jegy valamennyi másolatát.

Fizetés az Eladó részére: Az e-jegy eladását és átadását követően a TicketSwap a Szolgáltatási díjak levonása után mihamarabb át utalja a megadott Eladási árat (a „Fizetés”) az Eladó részére. Az ahhoz szükséges várható időt, hogy a kifizetés megérkezzen az Eladó bankszámlájára, itt tekintheti meg. A TicketSwap semminemű felelősséget nem vállal azért, hogy ezek a kifizetések időben megjelenjenek a bankszámlán. Az érvénytelen e-jegyről szóló értesítést követően (vélelmezett) csalás vagy törölt esemény esetén az Eladó részére történő fizetés felfüggeszthető addig, amíg a helyzet nem tisztázódik. Amennyiben a TicketSwap úgy ítéli meg, hogy a Fizetés nem indokolt, akkor a TicketSwap törölheti a Fizetést.

Az európai uniós jogszabályoknak való megfelelés: Az európai uniós jogszabályok előírják a TicketSwap számára, hogy ügyfélazonosítást (Know Your Customer – KYC) végezzen a TicketSwap Platformot használó Eladókra vonatkozóan. A KYC eljárásokat kifizetési szolgáltatóink végzik, és e szolgáltatókra szigorú adatvédelmi szabályzatok érvényesek. A kifizetési szolgáltatók a gyanús viselkedés kiszűrése érdekében összevetik az Ön adatait a saját a nyilvános adatbázisokban található adatokkal. Ezen ellenőrzés alapján a kifizetési szolgáltatók az Ön személyazonosságát bizonyító további okmányokat kérhetnek Öntől. A személyazonosító okmányok eredeti példányát kell benyújtani és ezeken nem lehet semmilyen módosítást végrehajtani (például a vízjel módosítása). A kifizetési szolgáltatók a hitelesítést követően törlik a személyazonosító okmányok adatait.

 

Nagy összeg: Nem kerülnek kifizetésre azon Eladó jegyei, aki egyedül vagy „Hasonló eladókkal” közösen 570,00 eurónál magasabb összegben értékesített e-jegyeket vagy tett eladási ajánlatokat olyan eseményekre, amelyek még nem kerültek megrendezésre (a továbbiakban: „Bizonytalan érték”), egészen addig, amíg megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő részt tudott venni velük az eseményen. Hasonló eladók azok, akik az Eladóéval megegyező bankszámlát, e-mail-címet, telefonszámot vagy egyéb adatokat használnak.

A Bizonytalan értéket a TicketSwap Local zárolja az Eladó számára. E célból a TicketSwap Local egy harmadik fél számláját használja. Amennyiben az Eladó 570,00 eurónál nagyobb összegű kintlévőséggel rendelkezik, az Eladót, minden esetben kérik beleegyezésének megerősítéséret, mielőtt egy újonnan kínált e-jegy megjelenne a Platformon.

Lemondási záradék: A TicketSwap Localnak érdeke a Vevő és Eladó közötti Vásárlási megállapodás megfelelő végrehajtása. A Vásárlási megállapodás ezért tartalmaz egy, a TicketSwap Local érdekét szolgáló, harmadikfélre vonatkozó- visszavonhatatlan záradékot, amely lehetővé teszi, hogy a TicketSwap Local megkövetelje a Vásárlási megállapodásnak való megfelelést, felbontsa a Vásárlási megállapodást, vagy érvénytelenítse a Vásárlási megállapodást, amennyiben a Vevő vagy az Eladó nem tett eleget a Jegymegállapodás feltételeinek.

Ingyenes jegyek: Az Eladó nem adhat el olyan jegyet, amelyhez költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők többek között a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek stb.

Minimális jegyár: A Platformon meghirdetett jegyeket legalább 5 euróért (5 eurónak megfelelő más denominált valutáért) kell kínálni.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A Vevő a felkínált fizetési módok egyikével, online tud fizetni az e-jegyért. Az e-jegy vásárlásának tranzakciós költségei az Eladási ár 5%-át teszik ki, illetve tartalmazzák a fizetések költségeit és az áfát. A vásárlás után az e-jegy azonnal letölthető a Platformról. Továbbá a fizetést követően, amint lehetséges, a TicketSwap Local elérhetővé teszi az e-jegyet i.) a TicketSwap-fiókjának Vásárlásaim menüpontjában, valamint ii.) e-mailen keresztül küld egy linket a PDF-fájlhoz. A vásárláskor egy végleges megállapodás jön létre az Eladó és a Vevő között. A termék természetéből adódóan a vásárlás visszavonására nincsen mód. Miután véglegesítették a tranzakciót, nem illeti meg elállási időszak sem a Vevőt, sem az Eladót.

Secure Swap: A Platformon kínált egyes e-jegyeket meg lehet vásárolni a Secure Swapon keresztül. Amikor a Secure Swapon keresztül eladnak egy jegyet, az eladás után az eredeti e-jegy használhatatlanná válik, és ezt egy új, saját névvel rendelkező egyedi e-jegy váltja fel. Így a Vevő biztos lehet afelől, hogy a megvásárolt e-jegyet még soha nem használták. A Secure Swap e-jegyet a Secure Swap logóról lehet felismerni. Kattintson ide a Secure Swap működésének megtekintéséhez.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: A Vevő felelőssége, hogy naprakész legyen azt az eseményt illetően, amelyre elektronikus jegyet vásárolt, és saját magának kell ellenőriznie, hogy azt nem halasztották-e el, nem törölték-e vagy módosították-e bármilyen egyéb módon (a továbbiakban együttesen: „Módosult” vagy „Módosítás”).

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a Vevőket az események módosításaival kapcsolatban, ez azonban nem kötelessége.

A TicketSwap Local nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet a TicketSwap felhasználói (a Vevők és az Eladók) az események módosításai következtében szenvednek el.

Amikor egy eseményt törölnek, akkor a rendezvényszervező általában „kártérítést” biztosít annak a (jogi) személynek, aki az e-jegyet közvetlenül a szervezőtől (az Eladótól) vásárolta meg. A szándék az, hogy ez a kártérítés kifizetésre kerüljön a Vevő részére (az Eladóval való kapcsolatfelvétellel vagy anélkül), mivel a platformon keresztül vásárlás által a Vevő vált az e-jegy tulajdonosává.**

Előfordul, hogy a szervezőtől kapott kártérítés eltér a Vevő által a Platformon lévő e-jegyért fizetett összegtől. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a fent említett „Árkülönbözetért” sem a Vevő, sem az Eladó felé.

Amikor egy törölt eseményért kártérítést fizetnek a Vevő részére, elvileg különbséget tesznek a Secure Swap e- jegyek és a nem Secure Swap e-jegyek között.

Amennyiben a vásárlás Secure Swap segítségével történt, a szervező általában közvetlenül lép kapcsolatba a Vevővel (esetleg a Platformon keresztül) a törléseket és az esetlegesen hozzájuk kapcsolódó kártérítéseket illetően. A törölt eseményért való kártérítés általában az Eladó által az elektronikus jegyért kifizetett eredeti összeget foglalja magában (a jegykibocsátó szolgáltatási díjai nélkül). Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amelyet a Vevő a Platformon keresztül fizetett; az ebből fakadó árkülönbözet az eredeti összegnél magasabb vagy alacsonyabb is lehet. A szervező a kártérítést általában a TicketSwap Local részére utalja át, és ezt követően pedig a TicketSwap Local nyújtja a kártérítést a Vevőnek.

Amennyiben a vásárlásra nem a Secure Swap rendszerén keresztül került sor, úgy a Visszafizetési feltételek értelmében az Eladó köteles igényt tartani a törölt esemény szervezője által felajánlott kártérítésre, majd átutalni azt a TicketSwap Localon keresztül a Vevő részére. Ennek maximális összege az az összeg, amelyet a Vevő fizetett az e-jegyért. A TicketSwap Local átutalja ezt az összeget a Vevőnek.

Egyes esetekben a törlésre vonatkozó szabályzat eltérhet a fenti folyamatoktól. A kívánatos megoldás minden esetben az, hogy a kártérítést a Vevő részére fizessék ki, és a TicketSwap Local nem vállal felelősséget az ebből származó Árkülönbözetekért.

**Ha egy eseményt későbbi dátumra vagy időpontra halasztanak, és/vagy más helyszínre helyeznek át, az Eladó a Vevő részére nem köteles kártérítést nyújtani. Ilyen esetekben, amennyiben a Vevő nem kívánja a jegyet felhasználni, Vevő dönthet úgy, hogy önmaga értékesíti a jegyet a platformon. A TicketSwap Local nem felelős semmilyen, ebből fakadó Árkülönbözetért.

Érvénytelen e-jegy: Fennáll annak a kockázata, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyekről (kivéve a Secure Swapos e-jegyeket) kiderül, hogy érvénytelenek. Az e-jegy érvényességével kapcsolatos kockázatok és az ebből adódó költségek az Eladót és a Vevőt terhelik. Az Eladó a tranzakció véglegesítése után nem használhatja fel újból az e-jegyet. A Vevő csak úgy adhatja ismét el a megvásárolt e-jegyét, ha ugyanazt a TicketSwap-fiókot használja, amelyet az e-jegy megvásárlásakor vett igénybe. Az e-jegyek más platformon történő értékesítése nem engedélyezett (kivéve abban az esetben, ha Secure Swap jegyről van szó).

Ha úgy tűnik, hogy az e-jegy érvénytelen, akkor a TicketSwap Local a megfelelő párbeszéd és a probléma megoldása érdekében közvetítő chatbeszélgetést szervez az Eladó és a Vevő között. A TicketSwap Local független közvetítőként működik a Vevő és az Eladó között, és megpróbál bizonyítékot találni a Vevő és az Eladó állításainak alátámasztására. E vizsgálat eredményeként a TicketSwap Local eldönti, hogy az Eladónak vissza kell-e fizetnie az érvénytelen jegy árát a Vevő részére. A Vevő és az Eladó köteles elfogadni a TicketSwap Local döntését.

Ha az Eladó nem hajlandó együttműködni, úgy a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy jelentést tegyen az Eladóról és (véglegesen) zárolja a fiókját. Minden érvénytelen e-jegyet jelenteni kell a TicketSwap Local felé. Bármely különböző csatornán (pl. hitelkártya-vállalatokon keresztül) bejelentett vitás kérdés kezelésére csak akkor kerül sor, ha azokat közvetlenül a TicketSwap Local részére is jelentik.

Visszafizetési feltételek: Abban az esetben, ha az Eladónak vissza kell fizetnie a TicketSwap Local részére az összeget, az Eladó köteles azt a Visszafizetési feltételeknek megfelelően megtenni. Az Eladó kötelezhető az összeg TicketSwap Local részére történő kifizetésére többek között, de nem kizárólagosan azon esetekben, ha az eladott e-jegy érvénytelen, ha az e-jegyet az eredeti ár 120%-át meghaladó áron adta el (a szolgáltatási díjat is beleértve), valamint ha az eseményt törölték.

A TicketSwap Local lehetőségei szerint megkönnyíti a visszafizetés menetét. A TicketSwap Local részére az összeget minden esetben a TicketSwap Local által javasolt módon kell visszafizetni (a Vevő és az Eladó saját felelősségre állapodhat meg egymással). Amennyiben az Eladónak törölt esemény miatt kell visszafizetnie az összeget a TicketSwap Local részére, úgy az Eladó azt köteles 14 napon belül visszafizetni attól számítva, hogy a szervezőtől a kártérítést megkapta. A Vevőnek ebből semmilyen joga nem származhat. Az Eladó minden egyéb esetben köteles visszafizetni az összeget a TicketSwap Local részére 14 napon belül attól számítva, hogy a visszatérítést a Vevő részére kiadták. Ha a visszafizetésre nem kerül sor 14 napon belül, akkor a TicketSwap Local fenntartja a jogot adósságbehajtó ügynökség igénybevételére. Az adósságbehajtó ügynökség által felszámolt további költségek a felhasználót terhelik.

Kockázatok: A Secure Swap e-jegyeken kivételével a Platformon keresztül történő e-jegyek vásárlása nem kockázatmentes. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap Local törekszik arra, hogy csak biztonságos és sikeres tranzakciókat bonyolítson a Platformon, nem garantálja, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyek mindegyike érvényes és mind esetben belépést biztosít a kívánt eseményre. A Secure Swap e-jegyek elvileg mindig érvényesek az adott eseményre.

Jogi felelősség: A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatából eredő károkért, kivéve, ha a kárt szándékosan, súlyos hanyagságból vagy szándékos gondatlanságból okozták. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap Local minden lehető intézkedést megtesz az e-jegyek biztonságos adásvétele érdekében, nem garantálja minden esetben a Platformszolgáltatás megfelelőségét vagy a Platform tartalmának pontosságát. A TicketSwap Local kizárólag a Secure Swap e-jegyek esetében vállal felelősséget az e-jegyek pontosságáért vagy érvényességéért. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatással, a Platformmal vagy az e-jegyekkel kapcsolatos (esetleges) pontatlanságok következményeiért. A TicketSwap Local jogosult arra, hogy előzetes értesítés és indokolás nélkül (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza ezek használatát vagy megszüntesse a Platformszolgáltatást, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap Local semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Visszaélés: Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmilyen olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megsért bármilyen jogszabályt vagy rendeletet. Továbbá beleegyezik, hogy:

  1. nem színlel helytelen kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;
  2. nem fér hozzá a Platform korlátozott/védett területeihez;
  3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;
  4. nem ellenőrzi, vizsgálja meg vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot.

 

Ha a TicketSwap Local feltételezi, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap Local azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Meg nem felelés esetén fenntartjuk a jogot, hogy nyilvántartásunkban megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat esetleges későbbi azonosítás céljából a felmerülő ügyek megoldásáig, valamint azt követően is. Tehát, ha megsérti a Platformmegállapodást, azon jogunk, hogy megőrizzük az Ön adatait felülírja az adatvédelmi szabályokat, miszerint Ön kérelmezheti, hogy töröljük az adatait a rendszereinkből. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap Local bármikor jogosult az információk nyilvánosságra hozatalára annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági végzést hajtson végre, (iii) megfeleljen a kormány összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelemének, (iv) szolgálja a nemzetbiztonságot és -védelmet, megőrizze a közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet, valamint (v) fenntartsa a jogait.

Több mint 4 100 000 boldog felhasználó összesen 20 különböző országból!

Gábor

cool szolgáltatás biztos hogy fogom meg használni

Natália

Szuper... Gyors... Megbízható...

David

Szuper felület, egyszerű és gyors

Dávid

nagyon jó! a support is csodálatos!

Péter

Megbizhato (legalabbis eddig nem volt vele bajom, ajanlom)!

Zsófia

Szuperhasznos! Köszi a Benkő nevű supporternek a segitséget!

Horváth

Ha valakinek közbejön valami simán el tudja adni a jegyeit. Nagyon hasznos!

Ági

Nagyon gördülékeny a jegyeladás

Tamás

Teljesen jól működött, az adás-vétel gond nélkül sikerült.

Karlovics

Gördülékeny jegyvásárlás, csak ajánlani tudom. 🙌

Tibor

Első benyomás abszolút pozitív!

László

Rendben volt most is minden a jegyekkel!

Berta

100%-ban hasznos és megbízható. Örülök, hogy ismerem ezt az oldalt.

Dóra

Nagyon egyszerű és gyors. Hibátlan.

Dorottya

Elégedett vagyok, korrekt jegyárusító oldal.

János

Fasza! Egy metál koncert után más nem jut eszemben! :D

Kornél

Még van hova fejlődni, a jegyeladóknak nem könmyű a dolga

Krisztina

Szupergyors eladás, korrekt feltételekkel, mindenkinek ajánlom!

Lívia

Szuper, csak ajánlani lehet! 😊

Attila

A TicketSwapnak könnyen, jól kezelhető felülete van és megbízható szolgáltatást nyújt.

Gábor

cool szolgáltatás biztos hogy fogom meg használni

Natália

Szuper... Gyors... Megbízható...

David

Szuper felület, egyszerű és gyors

Dávid

nagyon jó! a support is csodálatos!

Péter

Megbizhato (legalabbis eddig nem volt vele bajom, ajanlom)!

Zsófia

Szuperhasznos! Köszi a Benkő nevű supporternek a segitséget!

Horváth

Ha valakinek közbejön valami simán el tudja adni a jegyeit. Nagyon hasznos!

Ági

Nagyon gördülékeny a jegyeladás

Tamás

Teljesen jól működött, az adás-vétel gond nélkül sikerült.

Karlovics

Gördülékeny jegyvásárlás, csak ajánlani tudom. 🙌

Tibor

Első benyomás abszolút pozitív!

László

Rendben volt most is minden a jegyekkel!

Berta

100%-ban hasznos és megbízható. Örülök, hogy ismerem ezt az oldalt.

Dóra

Nagyon egyszerű és gyors. Hibátlan.

Dorottya

Elégedett vagyok, korrekt jegyárusító oldal.

János

Fasza! Egy metál koncert után más nem jut eszemben! :D

Kornél

Még van hova fejlődni, a jegyeladóknak nem könmyű a dolga

Krisztina

Szupergyors eladás, korrekt feltételekkel, mindenkinek ajánlom!

Lívia

Szuper, csak ajánlani lehet! 😊

Attila

A TicketSwapnak könnyen, jól kezelhető felülete van és megbízható szolgáltatást nyújt.

Gábor

cool szolgáltatás biztos hogy fogom meg használni

Natália

Szuper... Gyors... Megbízható...

David

Szuper felület, egyszerű és gyors

Dávid

nagyon jó! a support is csodálatos!

Péter

Megbizhato (legalabbis eddig nem volt vele bajom, ajanlom)!

Zsófia

Szuperhasznos! Köszi a Benkő nevű supporternek a segitséget!

Horváth

Ha valakinek közbejön valami simán el tudja adni a jegyeit. Nagyon hasznos!

Ági

Nagyon gördülékeny a jegyeladás

Tamás

Teljesen jól működött, az adás-vétel gond nélkül sikerült.

Karlovics

Gördülékeny jegyvásárlás, csak ajánlani tudom. 🙌

Tibor

Első benyomás abszolút pozitív!

László

Rendben volt most is minden a jegyekkel!

Berta

100%-ban hasznos és megbízható. Örülök, hogy ismerem ezt az oldalt.

Dóra

Nagyon egyszerű és gyors. Hibátlan.

Dorottya

Elégedett vagyok, korrekt jegyárusító oldal.

János

Fasza! Egy metál koncert után más nem jut eszemben! :D

Kornél

Még van hova fejlődni, a jegyeladóknak nem könmyű a dolga

Krisztina

Szupergyors eladás, korrekt feltételekkel, mindenkinek ajánlom!

Lívia

Szuper, csak ajánlani lehet! 😊

Attila

A TicketSwapnak könnyen, jól kezelhető felülete van és megbízható szolgáltatást nyújt.