• Rólunk
 • Karrier
 • Légy a partnerünk

Platform- és jegymegállapodás

ÁLTALÁNOS

Az alábbiak a www.ticketswap.com honlap (illetve a más országokra vonatkozó összes aldoménjének) használatára vonatkozó megállapodások. Ahogyan az alább olvasható, két különálló megállapodásról van szó. Ön először közvetlen felhasználói megállapodást köt a TicketSwap platformmal. Ez a megállapodás tartalmaz mindent, ami az Ön fiókjával, adataival és a technikával kapcsolatos. Ez a megállapodás a „Platformmegállapodás”. Másodszor, jegy vásárlásával vagy eladásával kapcsolatban mindig a TicketSwap helyi leányvállalatával kerül közvetlen szerződéses kapcsolatba (az esemény helyétől függően, a továbbiakban: „TicketSwap Local”):

 • a holland kereskedelmi kamaránál 66696267 számon regisztrált TicketSwap Netherlands B.V. (a rendezvény helyszíne: Hollandia),

 • a holland kereskedelmi kamaránál 66696348 számon regisztrált TicketSwap International B.V. (a rendezvény helyszíne: az összes itt fel nem sorolt ország),

 • a brazil kereskedelmi kamaránál 35.523.781 számon regisztrált TicketSwap Brasil Servi BRASIL Serviços de Ingressos Eireli (a rendezvény helyszíne: Brazília).

Ez a megállapodás a „Jegymegállapodás”. A Platform- és a Jegymegállapodásra vonatkozóan kizárólag a holland jogszabályok érvényesek. A vitás kérdéseket az illetékes amszterdami bírósághoz kell benyújtani.

PLATFORMMEGÁLLAPODÁS

Alkalmazhatóság: A jelen Platformmegállapodást a TicketSwap B.V. hozta létre („TicketSwap”), amely a Rokin 75, 1012 KL Amszterdam címen található, illetve a kereskedelmi kamaránál 59084952 számon van nyilvántartva. Amennyiben használja a platformot, „Felhasználóként” megállapodást köt a TicketSwappal (a „Platformmegállapodás”). A „Jegymegállapodás” címszó alatt található cikkek nem vonatkoznak a TicketSwapra. A TicketSwap fenntartja a jelen Platformmegállapodás módosításához való jogát. A Platform használatakor Önnek el kell fogadnia a Platformmegállapodásban történt összes változtatást.

Platformszolgáltatás: Az online digitális platformján (a „Platform”) keresztül a TicketSwap olyan szolgáltatást nyújt, amellyel élményekre (mint például koncertekre, bulikra, fesztiválokra, egynapos programokra) szóló e-jegyeket adhat el és vásárolhat meg (a „Platformszolgáltatás”).

Regisztráció: E-mail-címével, Facebook-fiókjával vagy Apple Login azonosítójával regisztrálhat a Platformszolgáltatásra. Minden személyes adatot az igazságnak megfelelően kell kitölteni. Minden személynek csak egy regisztrált fiókja lehet.

Adatvédelem: Személyes adatait a TicketSwap az Általános adatvédelmi rendeletnek („GDPR”) megfelelően védi. A TicketSwap csak annak érdekében dolgozza fel az Ön által megadott adatokat, hogy lehetővé tudja tenni a Platformszolgáltatást és az azzal kapcsolatos kommunikációt. További információért lásd a honlapunkon található Adatvédelmi szabályzatot.

Személyes használat: A TicketSwap Platformszolgáltatása személyes használatra szolgál. A kereskedőket vagy más kereskedelmi feleket felkérjük, hogy ne éljenek vissza a Platform használatával. A szkriptek, (részlegesen) automatizált programok vagy egyéb prioritásnövelő módszerek használata nem engedélyezett és a Felhasználó (végleges) kizárásához vezethet.

Keresési rangsor: a jegyhirdetések keresési eredményeinek rangsora a TicketSwap Platformon több különböző tényezőtől függ, beleértve az alábbi fő paramétereket:

 • A jegyek keresési eredményei a legalacsonyabbtól a legmagasabb árig vannak rangsorolva.

 • Abban az esetben, ha egy márkajelzéssel ellátott jegyárusító elsődleges jegyértékesítést tesz lehetővé egy eseményhez, ez a hirdetés a keresési eredmények tetejére kerül.

Ha egy márkajelzéssel ellátott jegyárusító által történő elsődleges jegyértékesítést támogatják a Platformunkon keresztül, ezt a hirdetést ilyenként kell feltüntetni, hogy megkülönböztessék az ilyen hirdetéseket egy másik rajongó által közzétett hirdetéstől.

Felelősség: A TicketSwap nem felel semmilyen kárért, amelyet Ön esetlegesen a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatának következtében, például egy esemény módosítása miatt Vevőként vagy Eladóként szenved el (lásd még „Az esemény módosításai”), hacsak ezt a kárt nem szándékos és súlyos hanyagság vagy tudatos gondatlanság okozta. Attól függetlenül, hogy a TicketSwap minden lehető intézkedést megtesz a Platform biztonságos és megfelelő működése érdekében, nem garantálja a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának pontosságát. A TicketSwap nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatásban vagy a Platformon lévő (esetleges) pontatlanságok (pl. helytelen eseményleírás) következményeiért. A TicketSwap előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) felfüggessze vagy korlátozza a Platformszolgáltatást bármiféle indoklás nélkül, illetve ezen tevékenységekből fakadóan a TicketSwap semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

Fizetési szolgáltatás: A Felhasználók TicketSwapon történő fizetésfeldolgozó szolgáltatásait a Stripe biztosítja, amely a Stripe-pal összekapcsolt számlaszerződés hatálya alá tartozik, amely tartalmazza a Stripe szolgáltatási feltételeit (együttesen „Stripe szolgáltatási megállapodás”). Azzal, hogy beleegyezik a Platformmegállapodásba, vagy továbbra is Eladóként tevékenykedik a TicketSwapon, Ön beleegyezik, hogy betartja a Stripe mindenkori szolgáltatási megállapodását. Annak érdekében, hogy a Stripe hatékonyan tudjon fizetés-feldolgozási szolgáltatásokat nyújtani, Önnek pontos és teljes körű információkat kell adnia magáról a TicketSwap számára, valamint felhatalmazást kell adnia a TicketSwap számára, hogy megossza az ilyen adatokat és a fizetés-feldolgozási szolgáltatás használatával kapcsolatos információkat a Stripe szolgáltatással.

Visszaélés: A Platformszolgáltatás használatának feltételeként Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmi olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely bármilyen jogszabályt vagy rendeletet sért.

Továbbá beleegyezik, hogy:

 1. nem fog fenntartani szabályellenes kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;

 2. nem próbál hozzáférni a Platform korlátozott/védett területeihez;

 3. semmilyen céllal nem továbbít vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;

 4. nem ellenőrzi, vizsgálja vagy teszteli a platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot*; és

 5. nem használ szkripteket, (részben) automatizált programokat vagy más módszereket a vásárlás prioritásának növeléséhez.

* ha bármilyen biztonsági rést észlel, kérjük, lépjen tovább erre az oldalra

Ha a TicketSwap úgy véli, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Ez azt jelenti, hogy a Platformmegállapodás megszegése esetén jogunkban áll megtartani adatait, és figyelmen kívül hagyni az adatainak a rendszerünkből történő törlésére irányuló kérdését. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwapnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen az állam összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelmének, (iv) megőrizze a nemzetbiztonságot, -védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

Panaszkezelési eljárás: Ha bármilyen panasza van a TicketSwap Platformmal vagy Platformszolgáltatással kapcsolatban, kérjük tájékoztasson bennünket. Kérjük, hogy küldje el a panaszát (a lehető legrészletesebben leírva) a complaints@ticketswap.com címre. Továbbá beküldheti a panaszát annak a piros gombnak a használatával, amelyet minden oldalon jobb felől talál.

YouTube szolgáltatások: Egyes oldalakon videótartalmakat mutatunk be, amelyet a YouTube szolgáltat a YouTube API Services révén. A TicketSwap használatával ezért Ön elfogadja a YouTube Szolgáltatási feltételeit.Promóciók: A TicketSwap Local időről időre versenyeket, promóciókat vagy nyereményjátékokat („Promóciók”) indíthat. A Promóciókat az adott kampány feltételei szabályozzák. Előfordulhat, hogy a Promóciók nem érhetők el minden olyan országban, ahol a jelen webhely elérhető. A Promóciókra bizonyos jogosultsági követelmények vonatkozhatnak, amelyeket a TicketSwap Local határoz meg. A TicketSwap Local fenntartja a jogot, hogy a Promóciókat bármikor, a Felhasználók értesítése nélkül megszüntesse. A jelen Feltételek és a Promóciós szabályok kampányfeltételei közötti ellentmondás esetén a kampány feltételei kizárólag a Promóció kontextusára vonatkozólag irányadóak.

JEGYMEGÁLLAPODÁS

Jegymegállapodás: Ha Ön a Platformon eladásra szeretne kínálni egy e-jegyet, vagy mástól kíván e-jegyet venni, akkor létrejön egy megállapodás Ön (mint Felhasználó) és a TicketSwap Local között. Hogy mely jogi személlyel jön létre a jelen Jegymegállapodás, az attól függ, hogy az adott e-jegy melyik helyszínen megrendezett eseményre szól. A TicketSwap Local fenntartja a jelen Jegymegállapodás megváltoztatásához való jogát. Ha eladásra kínál vagy vesz egy (új) e-jegyet, és a Jegymegállapodásban változtatásokat eszközöltek, akkor meg fogjuk kérni, hogy fogadja el a Jegymegállapodás legújabb változatát.

Vásárlási megállapodás: A jegy „Eladója” és „Vevője” között egy Vásárlási megállapodás jön létre.

Amikor a felhasználók közvetlenül egy márkajelzéssel ellátott jegyárusítótól vásárolják meg jegyeiket a platformunkon keresztül, ezekre a vásárlásokra az érintett jegybolt vonatkozó feltételei alkalmazandók.

Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok: Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok csak a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolatokban alkalmazandók, akkor nem, amikor a vásárlás más fogyasztótól történik (magánszemélyközi vásárlás). Mivel a TicketSwap elsősorban személyes használatra szánt, magánszemélyközi platform, az európai fogyasztóvédelmi jogszabályok nem vonatkoznak a Jegymegállapodásra.

Bizonyosok eseményeknél TicketSwap biztosítja a felhasználók számára azt lehetőséget, hogy közvetlenül a márkajelzéssel ellátott jegyárusítótól vásároljanak jegyet a platformunkon keresztül. Ebben az esetben az európai fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazandók. Ezek a jogszabályok elvileg jogilag lefektetett gondolkodási és elállási időszakot biztosítanak a fogyasztóknak bizonyos online vásárolt áruk vagy szolgáltatások esetében. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az időszak nem vonatkozik a meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakon belül nyújtott szabadidős szolgáltatásokra. Ez a kivétel vonatkozik a platformunkon keresztül a márkajelzéssel ellátott jegyárusítók által eladott jegyekre.

Ezért mind a magánszemélyek közötti, mind a platformunkon keresztül a márkajelzéssel ellátott jegyárusítóktól történő vásárlások esetében, a felhasználók nem gondolhatják meg magukat, és gyakorolhatják az elállási jogukat.

E-jegyek eladása

E-jegyek feltöltése [feltöltés]: Eladóként a Platformon úgy kínálhat eladásra egy e-jegyet, hogy feltölt egy fájlt az e-jegyről. A fájlnak a jegy szolgáltatója által kibocsátott eredeti digitális változatnak kell lennie. Az Eladónak jogosultnak kell lennie e-jegyek eladására. Az e-jegyek szkennelt, fényképezett vagy módosított fájljai nem engedélyezettek. Az Eladó – amennyiben nem fogadták még el az ajánlatát – bármikor visszavonhatja a feltöltött e-jegy eladására vonatkozó ajánlatát. A félreértések elkerülése végett: amint a Vevő lefoglalja a jegyet, az Eladónak kötelessége eladni az e-jegyet a Vevőnek. Miután a Vevő megvette a jegyet, az adott Vevővel létrejön egy végleges megállapodás.

Az Eladónak mindenkor naprakésznek kell lennie az e-jegyek átruházhatóságát érintő korlátozásokkal (pl.: az átruházásnak az e-jegy személyre szabott jellegéből adódó tilalma) kapcsolatban, és ezeket a korlátozásokat közölnie kell a hirdetés részleteiben. Ha a Vevő egy olyan hirdetéshez tartozó jegyet vásárol, amelyben nincsenek közölve a korlátozások, az Eladónak vissza kell térítenie a jegy árát a Vevőnek.

Az e-jegy leírása: Az Eladó, amennyire csak lehet, teljes körűen és a valóságnak megfelelően kitölti az e-jegy adatait. Ezen adatok között mindenképpen szerepelnie kell az esemény nevének, a jegy árának és a Vevő személyes bankszámlájának. Továbbá az Eladó tölti ki a normál jegyektől eltérő belépési jogosultságok adatait is (pl.: korábbi belépés, későbbi belépés, gyermekjegy, CJP-belépő stb.). A bankszámlát az itt felsorolt országok egyikében kell vezetni. Az Eladó kiválasztja a pénznemet a támogatott pénznemek listájából. Ha az e-jegy egy bizonyos szektorra vagy székre vonatkozik, akkor az Eladónak egyértelműen jeleznie kell az ülésszámot a „leírás” mezőben vagy az „ülésszám” lehetőségnél (ha elérhető). A TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a kínált e-jegy adatait a feltöltött e-jegy adataihoz igazítsa.

Költség és ár: Az Eladó határozza meg a Platformon kínált minden e-jegy eladási árát („Eladási ár"), figyelembe véve, hogy ez az ár nem lehet magasabb az e-jegy névértékének 120%-ánál (beleértve a szolgáltatási díjakat is). Egyes országokban a (maximum árra vonatkozó) korlátozások az online ajánlatokra vagy az e-jegyek újbóli eladására is vonatkoznak. Az Eladónak meg kell felelnie az esetleges helyi jogszabályoknak. Minden olyan e-jegy után, amelynél létrejött a vásárlási megállapodás, az Eladó az Eladási ár 5%-át (áfával együtt) („Szolgáltatási díjak”) köteles megfizetni a TicketSwap Localnek. A Jegymegállapodás megkötésével az Eladó utasítja a Stripe-ot, hogy vonja le ezt az összeget az átutalt eladási árból és utalja át a TicketSwap Local részére. Az Eladó így az Eladási ár 95%-át kapja meg.

Abban az esetben, ha egy e-jegy a névérték 120%-ánál többért kerül eladásra (szolgáltatási díjjal együtt), a TicketSwap Local fenntartja a jogot az értékesítés visszavonására vagy a (szolgáltatási díjjal együtt értendő) névérték 120%-át meghaladó összeg elszámolására, illetve a visszatérített vagy elszámolt összegnek a Vásárló számára Stripe-on keresztül történő visszatérítésére. Ennek időpontját a TicketSwap Local határozza meg, a Vevő nem gyakorolhatja ezt a jogot. Ha az Eladó már ki lett fizetve, az Eladó köteles visszatéríteni a (szolgáltatási díjjal együtt értendő) névérték 120%-át meghaladó összeget a TicketSwap Local részére, a Visszafizetési feltételeknek megfelelően.

FairShare: A szervező aktiválhatja a FairShare-t, hogy a Platformon keresztül értékesítsen e-jegyeket az eseményére. Ha a FairShare aktiválva van, a névérték összegét (beleértve a szolgáltatási díjakat és az áfát) meghaladó összeget az Eladó és a Szervező osztja meg. A TicketSwap a Szervező nevében beszedi ezt az összeget az Eladótól. A FairShare nem befolyásolja a maximális árat a Platformon. A FairShare-ről további információt itt talál.

ÁFA: A Platformon keresztül Eladó által eladott e-jegyek áfáját már az előtt ki kellett fizetni – az eredeti jegy megvételekor –, hogy az Eladó eladásra kínálta volna az e-jegyet. A TicketSwap Local a Szolgáltatási díj/tranzakció után járó áfa összegét a Vevőre, a közvetítői díjat pedig az Eladóra terheli.

Eladott e-jegyek: Az eladás teljesítése után az Eladó kap egy megerősítő e-mailt vagy push értesítést, ezután pedig automatikusan eltávolítják a Platformról az eladott e-jegyet. Az Eladónak meg kell erősítenie, hogy az e-jegy a Platformon valóban eladott jegyként van-e feltüntetve. Az Eladónak kötelessége megsemmisítenie az eladott e-jegy minden másolatát. Az Eladó nem hirdetheti meg az e-jegyét több platformon. Ha egy e-jegyet egyidejűleg 2 különböző platformon értékesítenek, az Eladó köteles visszavonni a másik platformon történő értékesítést.

Fizetés az Eladónak: Amint az az e-jegy értékesítését és kézbesítését követően lehetséges, a Stripe átutalja a megállapodott Vételár Szolgáltatási díjakkal csökkentett összegét („Kifizetés”) az Eladó számára. A pontos időpontot, amikorra várhatóan az Eladó bankszámlájára érkezik a Kifizetés, itt tekintheti meg. A TicketSwap Local nem felelős a Kifizetés bankszámlán időben történő megjelenéséért, és egyáltalán nem érintett a fizetési folyamatban. Amennyiben a TicketSwap Local érvénytelen e-jegyről szóló értesítést küld a Stripe számára, illetve (gyanítható) csalás vagy elmaradt esemény esetén az Eladó részére történő Kifizetés felfüggeszthető addig, amíg a helyzet nem tisztázódik. Ha a TicketSwap Local szerint ez indokolt, a TicketSwap utasíthatja a Stripe-ot a fizetés visszavonására.

Megfelelés az „Ismerd az ügyfeledet” elvnek: A TicketSwap Localra adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak. Azok a vállalkozások, amelyeket a TicketSwap bíz meg a Kifizetéseknek az Eladó részére történő folyósításával, a saját adatbázisuk, illetve nyilvános adatbázisok segítségével keresztellenőrzést végeznek gyanús viselkedés esetén. Az ellenőrzés alapján további azonosító dokumentumok benyújtását kérhetik. Ezeknek az azonosító dokumentumai eredeti másolatainak kell lenniük, és nem módosíthatók (pl. nem vízjelezhetők). Az azonosító dokumentumokat az ellenőrzést követően ezek a vállalatok törlik.

Nagy összeg: Az Eladó, aki egyedül vagy „Hasonló eladókkal” együtt 800,00 eurónál magasabb összegben értékesített e-jegyeket vagy ajánlatokat értekesít olyan eseményekre, amelyek még nem kerültek megrendezésre (a továbbiakban: „Bizonytalan érték”), a jegy(ek) addig nem kerül(nek) kifizetésre, amíg minden kétséget kizáróan megállapítást nem nyer, hogy az e-jegyek érvényesek, és a Vevő be tudott jutni az eseményre. Hasonló Eladó alatt az Eladóéval azonos vagy az Eladóéhoz hasonló személyes adatokat közlő eladó értendő.

A Bizonytalan értéket a Stripe megőrzi az Eladó számára. Ha az Eladó 800,00 eurót meghaladó fennmaradó összeggel rendelkezik, akkor mindig kérni fogják az Eladó jóváhagyását az összeg megőrzéséhez, mielőtt megjelenne egy új e-jegye a Platformon.

Értékesítés visszavonása: A TicketSwap Localnek érdeke a Vevő és Eladó közti vásárlási megállapodás megfelelő végrehajtása. A Vásárlási megállapodás ezért tartalmaz egy, a TicketSwap Local javát szolgáló visszavonhatatlan harmadik fél záradékot, amely lehetővé teszi, hogy a TicketSwap Local megkövetelje a vásárlási megállapodásnak való megfelelést, felbontsa a vásárlási megállapodást, vagy érvénytelenítse a vásárlási megállapodást, ha a Vevő vagy az Eladó nem tartotta be a Jegymegállapodás feltételeit.

Ingyenes jegyek: Az Eladó nem adhat el olyan jegyet, amelyhez költség nélkül jutott hozzá. Ide értendők – de nem kizárólagosan – a nyereményjegyek, a vendéglistás jegyek stb.

Minimális jegyár: A Platformon listázott jegyeket legalább 5 euróért (5 eurónak megfelelő más valutáért) kell kínálni.

E-jegyek vásárlása

Díjak, fizetés és átadás: A Vevő a felkínált fizetési módok egyikével, online tud fizetni az e-jegyért. Az e-jegy eladásának tranzakciós költségei (az áfával együtt értendő) Eladási ár 5%-át teszik ki. Ezen felül a Vevő 3%-ot fizet a fizetés-feldolgozásáért (beleértve az áfát). A vásárlás után az e-jegy azonnal letölthető a Platformról. Ezenkívül azt követően, hogy a Stripe fogadta a kifizetést, a TicketSwap Local biztosítja az e-jegyet amint lehetséges i.) a TicketSwap-fiókjának Vásárlásaim lehetősége alatt, illetve ii.) e-mailen keresztül küld egy linket a PDF-fájlhoz. A vásárláskor egy végleges megállapodás jön létre az Eladó és a Vevő között. A termék természetéből adódóan a vásárlás visszavonására semmiképp nincs mód. Miután véglegesítették a tranzakciót, nincs visszalépési lehetősége sem a Vevőnek, sem az Eladónak.

Secure Swap: A Platformon lévő néhány e-jegyet a Secure Swapon keresztül lehet megvásárolni. Amikor a Secure Swapon keresztül eladnak egy jegyet, az eladás után az eredeti e-jegy használhatatlanná válik, ezt egy új, saját névvel rendelkező egyedi e-jegy váltja fel. Így biztos lehet abban a Vevő, hogy a megvásárolt e-jegyet még soha nem használták. A Secure Swap e-jegyet a Secure Swap logóról lehet felismerni. Kattintson ide a Secure Swap működésének megtekintéséhez.

Belépés az eseményre: Az eseményre való belépésre a szervező és a helyszín üzemeltetőjének általános feltételeire vagy szabályai vonatkoznak. A vevő és az eladó egyénileg felelősek e feltételek vagy szabályok betartásáért.

Az eseménnyel kapcsolatos változások: A Vevő felelős azért, hogy naprakész legyen azzal az eseménnyel kapcsolatban, amelyre e-jegyet vásárolt, és ellenőriznie kell, hogy az eseményt nem halasztották-e el, nem törölték-e vagy az más módon módosult-e (a továbbiakban együttesen „Módosult” vagy „Módosítás”).

Az Eladó felelős azért, hogy naprakész legyen azzal az eseménnyel kapcsolatban, amelyre e-jegyet kínál a Platformon. Az esemény törlése esetén az Eladónak törölnie kell az e-jegyet a Platformról a szervező közleményétől számított 48 órán belül. Ha az e-jegyet eladja a Vevőnek, az Eladónak vissza kell térítenie a jegy árát a Vevőnek.

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz, hogy elérje a vevőket az események Módosításaival kapcsolatban, de ez nem kötelessége.

A TicketSwap Local nem felel semmilyen kárért, amelyet a TicketSwap felhasználói (Vevők és Eladók) az események Módosításai miatt szenvednek el.

Az esemény elmaradásra esetén az esemény szervezője általában „Kárpótlást” fizet annak a (jogi) személynek, aki közvetlenül a szervezőtől (az Eladótól) szerezte be az adott eseményre szóló e-jegyeket. E mögött az a szándék húzódik meg, hogy a Kárpótlás (az Eladóval történő kapcsolatfelvétellel vagy anélkül) a Vevő részére kerüljön kifizetésre, mivel a Vevő az e-jegy Platformon keresztül történő beszerzésével annak tulajdonosává vált.**

Megtörténhet, hogy a szervező által fizetett Kárpótlás összege eltér attól az összegtől, amelyet a Vevő fizetett az e-jegyért a Platformon. A TicketSwap Local sem az Eladó, sem a Vevő felé nem tartozik felelősséggel a fenti „Árkülönbözet” miatt. Az Eladó csak a szervező által meghatározott névérték árának visszatérítéséért felel.

Amikor egy elmaradt eseményért Kárpótlást kerül kifizetésre a Vevőnek, különbséget teszünk a Secure Swap e-jegyek és a nem Secure Swap e-jegyek között. A TicketSwap minden tőle telhetőt megtesz, hogy hozzásegítse a Vevőt, ahhoz hogy megkapja a Kárpótlást a szervezőtől.

Amennyiben a vásárlás a Secure Swap segítségével történt, a szervező közvetlenül lép kapcsolatba a Vevővel (lehetőleg a Platformon keresztül) a törléseket és a Kárpótlást illetően. Az elmaradt eseményért járó Kárpótlás általában az Eladó által az e-jegyért kifizetett névértéket foglalja magában (a jegyközvetítő szolgáltatási díjai nélkül). Ez az összeg eltérhet attól az összegtől, amelyet a Vevő a Platformon keresztül fizetett; az ebből fakadó árkülönbözet a névértéknél magasabb vagy alacsonyabb is lehet.

Abban az esetben, ha a vásárlás nem a Secure Swap alkalmazáson keresztül történt, az Eladó köteles Kárpótlást igényelni a szervezőtől az elmaradt eseményért, és ezt követően a Visszafizetési feltételeknek megfelelően átutalni azt a Vevő számára. Ennek maximális összege az az összeg, amelyet az Eladó kapott az e-jegynek a Platformon a Vevőnek történő eladásáért. Az Eladó által a Vevő részére átutalt összeget a TicketSwapon keresztül, a Stripe fizetés-feldolgozó szolgáltatásának használatával kell átutalni.

Egyes esetekben a Törlésre vonatkozó szabályzat eltérhet a fenti folyamatoktól. Mindig a Kárpótlás Vevő részére történő kifizetését kell előnyben részesíteni. A TicketSwap Local nem felelős az Árkülönbözetért.

**ha egy rendezvényt későbbi időpontra halasztanak, és/vagy más helyszínre helyeznek át, az Eladó a Vevő részére nem köteles Kárpótlást nyújtani. Amennyiben a Vevő nem kívánja a jegyet felhasználni, a Vevő dönthet úgy, hogy értékesíti a jegyet a Platformon. A TicketSwap Local nem felelős semmilyen, ebből fakadó Árkülönbözetért.

Érvénytelen e-jegy: Fennáll annak a kockázata, hogy a Platformon keresztül megvásárolt e-jegyekről (a Secure Swap e-jegyeket kivéve) kiderül, hogy érvénytelenek. Az e-jegy érvényességével kapcsolatos kockázatok, illetve az ebből adódó költségek az Eladót és a Vevőt terhelik. Az Eladó a tranzakció véglegesítése után nem használhatja fel újból az e-jegyet. A Vevő csak úgy adhatja újra el a megvásárolt e-jegyét, ha ugyanazt a TicketSwap-fiókot használja, amit az e-jegy megvásárlásakor. Tilos az e-jegyet másik platformon újra értékesíteni (kivéve a Secure Swap e-jegyeket).

Ha úgy tűnik, hogy érvénytelen az e-jegy, akkor a TicketSwap Local a megfelelő konzultáció és a probléma megoldása érdekében összehozza az Eladót és a Vevőt egy moderált chatbeszélgetésre. A TicketSwap Local független moderátorként működik közre a Vevő és az Eladó között, és megpróbálja felkutatni a Vevő és az Eladó állításait alátámasztó bizonyítékokat. A vizsgálat alapján a TicketSwap Local eldönti, hogy az Eladónak vissza kell-e fizetnie az érvénytelen jegyek árát a Vevő számára. A Vevő és az Eladó egyaránt köteles a TicketSwap Local döntésének megfelelően együttműködni.

Ha az Eladó nem hajlandó együttműködni, úgy a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy feljelentést tegyen az Eladó ellen, megossza a Vevővel az Eladó személyes adatait a rendőrségi feljelentés érdekében, és (véglegesen) zárolja a fiókját. Minden érvénytelen e-jegyet jelenteni kell a TicketSwap Local részére.

A Vevő az esemény megrendezését követő 30 napon belül jogosult bejelentést tenni az érvénytelen e-jegyről. Ezen időszak lejártát követően a TicketSwap Local semmilyen, érvénytelen jeggyel kapcsolatos kártérítési igényt nem fogad el.

Visszafizetési feltételek: Abban az esetben, ha az Eladónak visszafizetést kell teljesítenie a Vevő részére, annak a Visszafizetési feltételek szerint kell történnie. Az Eladó által a Vevő részére történő visszafizetés oka lehet többek között, de nem kizárólagosan az érvénytelen e-jegyek értékesítése, az e-jegyeknek a (szolgáltatási díjat is tartalmazó) névérték több mint 120%-áért történő értékesítése, illetve az esemény elmaradása. Amennyiben az Eladó nem tesz eleget a Visszafizetési feltételeknek, a TicketSwap Local fenntartja a jogot arra, hogy a visszafizetés elősegítése érdekében követelésbehajtó ügynökség szolgáltatásait vegye igénybe. A követelésbehajtó ügynökség által felszámolt további díjak az Eladót terhelik.

A TicketSwap Local minden tőle telhetőt megtesz a visszafizetés elősegítésére, ami annyit jelent, hogy közvetít a visszafizetéssel kapcsolatban a Vevő és az Eladó között. A Vevő részére történő visszafizetésnek mindig a TicketSwap Local által javasolt módszereknek megfelelően kell történnie (a Vevő és az Eladó közötti elszámolások saját kockázatra történnek). Az összegek Vevő által az Eladó részére történő átutalását a TicketSwapnak kell megszerveznie a Stripe fizetés-feldolgozási szolgáltatásának használatával. A TicketSwap a Vevő vagy az Eladó tartozásának összegét semmilyen körülmények között sem tartja vissza.

Visszafizetési feltételek – Törlések: Ha az Eladónak elmaradt esemény miatt kell visszafizetést teljesítenie a Vevő részére, az Eladónak a kifizetést a szervező által fizetett Kárpótlás kézhezvételétől számított 14 napon belül kell teljesítenie. A Vevőnek ebből semmilyen egyéb joga nem keletkezik. Az Eladónak minden más esetben 14 napon belül kell teljesítenie a visszafizetést onnantól, hogy a visszatérítés kibocsátásra került a Vevő számára. Ha a visszafizetés nem történik meg 14 napon belül, a TicketSwap Local fenntartja magának a jogot arra, hogy segítse a Vevőt abban, hogy egy követelésbehajtó ügynökség segítségével előmozdítsa a visszafizetést. A követelésbehajtó ügynökség által felszámított további díjakat az Eladónak kell megfizetnie.

Kockázatok: A Secure Swap e-jegyeken kívül a Platformon keresztül történő e-jegyvásárlás nem kockázatmentes. A TicketSwap Local arra törekszik, hogy csak biztonságos és sikeres értékesítések történjenek a Platformon, de nem garantálja, hogy a Platformon vásárolt e-jegyek mindig érvényesek, és mindig belépést biztosítanak a kívánt eseményhez. A Secure Swap e-jegyek elvileg mindig érvényesek az adott eseményre.

Felelősség: A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás vagy a Platform használatának következményeképp keletkező károkért (beleértve többek között a közvetett károkat is), kivéve, ha a kárt szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy szándékos gondatlanságból okozták. Bár a TicketSwap minden lehetséges intézkedést megtesz az e-jegyek biztonságos megvásárlásának biztosítása érdekében, nem mindig képes garantálni a Platformszolgáltatás vagy a Platform tartalmának pontosságát. Az e-jegy pontossága vagy érvényessége csak akkor garantálható, ha Secure Swap e-jegyről van szó, ami nem befolyásolja azt a tényt, hogy a TicketSwap Local nem felel semmilyen közvetett kárért. A TicketSwap Local nem vállal felelősséget a Platformszolgáltatás, a Platform vagy az e-jegy (bármely) pontatlanságának következményeiért, beleértve a harmadik fél által kínált jegyátruházási funkció használata során felmerülő esetleges (műszaki) hibákat vagy pontatlanságokat. A TicketSwap Local előzetes értesítés nélkül jogosult arra, hogy (ideiglenesen) bármiféle indoklás nélkül felfüggessze vagy korlátozza a Platformszolgáltatást, illetve a TicketSwap Local semmilyen, ebből fakadó kártérítésre nem kötelezhető.

Visszaélés: Ön beleegyezik, hogy nem szolgáltat a Platformon semmilyen olyan információt, adatot vagy tartalmat, amely megsért bármilyen jogszabályt vagy rendeletet. Továbbá beleegyezik, hogy:

 1. nem fog fenntartani szabályellenes kapcsolatot sem személlyel, sem entitással;

 2. nem próbál hozzáférni a Platform korlátozott/védett területeihez;

 3. semmilyen céllal nem küld vírusokat, férgeket, levélszemetet, spameket, láncleveleket, kéretlen ajánlatokat vagy hirdetéseket;

 4. nem ellenőrzi, vizsgálja vagy teszteli a Platform vagy bármely más kapcsolódó rendszer vagy hálózat sérülékenységét, illetve nem sért meg semmilyen biztonsági vagy hitelesítési jogot;

 5. nem szolgáltat olyan tartalmat, amely sértő, diszkriminatív, illetve faji, etnikai származáson vagy nemzetiségen alapuló gyűlöletet vagy erőszakot szít.

Ha a TicketSwap Local úgy véli, hogy Ön nem a Platformmegállapodásnak megfelelően jár el, a TicketSwap Local azonnali hatállyal (véglegesen) megtagadhatja az Ön Platformhoz és Platformszolgáltatáshoz való hozzáférését. Abban az esetben, ha Ön nem megfelelően jár el, fenntartjuk a jogot, hogy jövőbeli referenciaként megőrizzük az Önnel kapcsolatos (releváns) adatokat és információkat. Ez azt jelenti, hogy a Platformmegállapodás megszegése esetén jogunkban áll megtartani adatait, és figyelmen kívül hagyni az adatainak a rendszerünkből történő törlésére irányuló kérdését. Ezt azért tesszük, hogy megelőzzük a jövőbeli visszaéléseket.

Az információk nyilvánosságra hozatala: A TicketSwap Localnak bármikor jogában áll az információk nyilvánosságra hozatala annak érdekében, hogy (i) megvédje magát a bíróságon, (ii) bírósági határozatot hajtson végre, (iii) megfeleljen az állam összes jogszabályának, rendeletének vagy kérelmének, (iv) megőrizze a nemzetbiztonságot és -védelmet, közbiztonságot/közegészségügyi helyzetet és (v) fenntartsa a jogait.

Frissítve: 2024. január 16.